مدیریت ارائه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایای طبیعی

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REHA-7-2_008

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1402

Abstract:

هدف: مدیریت موثر سلامتی در بلایا بستگی به پیش بینی و شناسایی مشکلات حاصل از بلایا و در نظر گرفتن امکانات لازم در زمان و مکان مناسب و مقتضی دارد. در این مقاله که قسمتی از یک مطالعه بزرگتر می باشد سعی شده است بر اساس تجربیات ارائه دهندگان خدمات سلامتی در بلایا عوامل موثر در مدیریت خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایا بررسی شود. روش بررسی: پژوهش حاضر به روش گراندد تئوری انجام شده است. مشارکت کنندگان ۱۶ نفر شامل ۴ نفر پرستار ،۲ نفر روانپزشک، ۱ نفر اپیدمیولوژیست، ۱ نفر مددکار، ۱ نفر روانشناس، یک نفر متخصص بهداشت،۱ نفر کارشناس ارشد بهداشت،۱ نفر بهیار، ۳ نفر از اهالی بم ویک نفر پزشک عمومی بودند. از کل مشارکت کنندگان ۱۴ نفر مرد و۲ نفر زن و میانگین سنی آنها ۳۷ سال بود. کلیه مشارکت کنندگان حداقل تجربه حضود در یک بلیه را داشتند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختارمند استفاده شد. کلیه مصاحبه ها ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نویس شده وبا استفاده از روش استراوس وکوربین تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: مسئله مدیریت در ارائه خدمات سلامتی مورد تاکید مشارکت کنندگان در مطالعه قرار داشت و در ارتباط با این مفهوم مهم برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و مشارکت سایر کشورها مطرح شد. نبود برنامه ونظم در ارائه خدمات سلامتی، نبود تقسیم کار، مشخص نبودن وظایف، تداخل کار وهمپوشانی، موازی کاری، عدم هماهنگی بین مدیران وارائه دهندگان خدمات، خود محوری، ناتوانی سازمان ملل در هماهنگی و جلب مشارکتهای بین المللی موانع اصلی تامین خدمات سلامتی مورد نیاز بازماندگان در زمان وقوع بلایاست ومدیریت مناسب با توجه به برنامه ریزی و کسب آمادگی قبلی برمبنای تجارب قبلی و اطلاعات حاصل از بررسی منطقه، برنامه ریزی و تصمیم گیری برمبنای اطلاعات، تامین نیروی انسانی کافی، تقسیم کار صحیح و سریع، برقراری ارتباط از بدو ورود، هماهنگی از ابتدا درون و بین گروهها و استفاده از اطلاعات برای انجام هماهنگی، برخورد مناسب و قدردانی از خدمات گروههای خارجی و برقراری ارتباط مناسب با آنها می تواند خدمات سلامتی را در زمان وقوع بلایا تسهیل کند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه مسئله مدیریت در ارائه خدمات سلامتی مورد تاکید شرکت کنندگان قرار داشته و از طرفی مدیریت مناسب نقش مهمی در ارائه خدمات سلامتی هماهنگ، منسجم، دردسترس و مستمر دارد، در نتیجه کسب آمادگی از قبل، توجه به اهمیت برنامه ریزی ملی، استانی و محلی، تامین نیروی انسانی کافی و تقسیم کار صحیح و سریع برای ارائه خدمات سلامتی، هماهنگی نیروها و تجهیزات، انجام هماهنگی توسط ستاد مرکزی بلایا واقع در محل به همراه جلب مشارکت بین المللی با برخورد مناسب زمینه را برای ارائه مدیریت مناسب خدمات سلامتی در بلایا فراهم می کند.

Authors

Hamid Reza Khankeh

Razi Hospital, University of Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.