آقای دکتر Hamid Reza Khankeh

Dr. Hamid Reza Khankeh

دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي

فرد مهم علمی - Researcher ID: (484072)

60
142
1
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers