نقش فناوران مالی و فین تک ها در تحقق بانکداری هوشمند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF06_320

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402

Abstract:

در سالهای اخیر، نفوذ فناوری ها ی دیجیتال در صنعت مالی ، ظهور فین تک را تعیین کرد، که تغیی ری پویا و سریع ایجاد کرد که اپراتورهای تجاری و مقامات نظارتی در صنعت بانکداری در تلاش برای پیروی از آن هستند. این امر به ویژه به دلیل مسائلی است که بر واسطه ها و مشتریان مالی تاثیر می گذارد و خطرات بالقوه ثبات س یستم مالی . این مقاله به بررسی توسعه آن و تاثیر آن بر کارایی ، ساختار بازار بانک ی ، استراتژی های شرکت های مستقر و شرکت کنندگان، و ثبات مالی می پردازد. فین تک دارای قابلیت اخلالکننده برای افزایش رفاه است ، اما مقررات باید به گونه ای تطبیق داده شود که فناوری جدید بدون به خطر انداختن ثبات مال ی ، مزایای وعده داده شده را ارائه دهد. فین تک ممکن است به عنوان استفاده از اطلاعات نوآورانه و فناوری اتوماسیون در خدمات مالی درک شود. فناوری ها ی دیجیتال جدید طیف گستردهای از فعالیت های مالی را خودکار می کنند و ممکن است محصولات جدید و مقرونبه صرفه تری را در بخش هایی از بخش مال ی ، از وامدهی گرفته تا مد یریت دارایی ، و از مشاوره پورتفولیو گرفته تا سیستم پرداخت ، ارائه دهند. در این بخش ها، تاثیر رقبای فین تک در بخش بانک ی و بازارهای سرمایه احساس می شود. بااین حال، بخش فین تک در مقایسه با اندازه دارایی های واسطه مالی و بازارهای سرمایه کوچک است و در اروپا چه از نظر سطح و چه از نظر نرخ رشد، در مقا یسه با ایالاتمتحده یا چین عقب تر است .