مقالات بانکداری در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانکداری درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانکداری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 8,390 مقاله در زمینه بانکداری استخراج شده است.

لیست مقالات بانکداری در صنعت بانکداری

1. بررسی اثرپذیری درماندگی مالی بانک ‎های منتخب پذیرفته‎ شده در بورس اوراق بهادر تهران از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش KMV
2. دلالت های شوک های واقعی و اسمی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت نظام نرخ ارز ثابت: رویکرد نظریه مالیه تعیین قیمت
3. تحلیل و رتبه بندی روش های تامین مالی بانک ها با استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی
4. عوامل موثر در تخصیص ارز ترجیحی جهت واردات مواد اولیه دارویی
5. مدلسازی مقایسه اثر نظام ذخیره کامل و ذخیره جزئی بر سلامت شبکه بانکی ایران با استفاده از الگوی نظریه بازی ها
6. بررسی تطابق توزیع ارقام داده های مالی سالانه شرکت های بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توزیع بنفورد
7. بررسی تاثیر نامتقارن شوک های پولی بر اعتبارات بانکی طی ادوار تجاری (آزمون دیدگاه کینزین های جدید؛ مطالعه موردی ایران)
8. رابطه بین استراتژی متنوع سازی اعتبار و ریسک و بازده اعتبار بانکی: شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران
9. یک رویکرد مقابله با پولشویی در سیستم بانکی و کسب و کار آنلاین با استفاده از یادگیری ترکیبی
10. بررسی و شناسایی استفاده از هوش مصنوعی بر بهبود عملکرد سیستم مالی و سرمایه گذاری (نمونه موردی:موسسات بانکی)
11. بررسی روابط میان مشارکت مشتری، ایجاد ارزش مشتری و چسبندگی مشتری به شبکه های اجتماعی در نظام بانکی
12. بررسی موفقیت شبکه بانکی ایران در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در استان های مختلف این کشور
13. ضابطه تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی
14. تاثیر نرخ سود بین بانکی و شیب منحنی عایدی بر سودآوری بانک های منتخب در ایران
15. شناسایی و ارائه مدل عوامل اثرگذار بر پیاده سازی فین تک در نظام بانکی کشور
16. ابعاد حقوقی پارادایم مقررات گذاری و آزادسازی بانکی در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی
17. بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده ها در سیستم بانکی در سال های (۱۳۸۹-۱۳۶۳)
18. مروری بر کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در سنجش و مدیریت ریسک بانکی
19. استراتژی های راه انداری یک کسب و کار پلتفرمی در صنعت بانکی و پرداخت
20. تاثیر اخذ جریمه تاخیرتادیه بر سودآوری شبکه بانکی؛ مطالعه موردی شعب بانک ملت مازندران
21. بررسی فقهی حقوقی تنزیل اسناد و اوراق بهادار با تاکید بر مقررات جدید بانکی
22. بررسی اثرات شوک بهره وری بر قیمت های اسمی اقتصاد در شرایط بحران بانکی
23. برآورد تابع تقاضای پول در سیستم بانکی کشورهای مسلمان با رهیافت پانل فضایی
24. تخفیف خوش حسابی جایگزینی برای جریمه تاخیر در عملیات بانکی بدون ربای ایران
25. بررسی اثرات سیاست پولی بر عرضه تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی ایران
26. بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا
27. بررسی تاثیر محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد بانکی کشورهای (منتخب) اسلامی
28. اوراق اختیار ابزاری جهت پوشش ریسک قیمت کالا در تسهیلات سلف بانکی
29. اوراق اختیار ابزاری جهت پوشش ریسک قیمت کالا در تسهیلات سلف بانکی
30. نارسایی نظام بانکی در به کارگیری عقود اسلامی برای حمایت از تولید
31. سیستم تصمیم یار نظارت شرعی بر عقود اسلامی بانکی با رویکرد فازی
32. واکاوی بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی از منظر حقوق بانکی
33. نقش عدم رعایت اخلاق شغلی در عدم تحقق اهداف تسهیلات بانکی
34. بررسی فقهی صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی
35. سنجش قراردادهای الحاقی عملیات بانکی با قاعده عدالت و ممنوعیت ربا
36. صکوک، سیستم بانکی و بازارهای مالی: رقیب یا مکمل یکدیگر؟
37. سپرده های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین
38. مقایسه تطبیقی وجه التزام بانکی در حقوق ایران و انگلیس
39. بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور
40. بررسی قاعده استیمان و کاربردهای آن در قراردادهای بانکی
41. اولویت بندی قراردادهای پرداخت تسهیلات از نگاه کارشناسان بانکی
42. صندوق مشترک سرمایه گذاری اجاره و ساخت دارایی ثابت
43. اوراق امتیاز تسهیلات ابزاری برای درون زایی و استقرار نرخ سود تعادلی
44. ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری بانک ها
45. سنجش میزان صوری بودن قراردادهای تسهیلات بانکی: مطالعه موردی بانک ملت شیراز
46. استراتژی بانک ها برای اعطا تسهیلات به مشتریان: رویکرد نظریه بازی تکاملی
47. آمادگی پذیرش فناوری های اینترنت اشیاء در موسسات و بانک های اسلامی
48. بررسی مبادلات وجوه بانک مرکزی در بازار بین بانکی
49. مالیه اسلامی و رشد اقتصادی: تجربه ایران
50. نقد و بررسی تطبیقی "خدمات مالی اسلامی"
51. طراحی مدل بانک داری اجتماعی با رویکرد دوران پسا کرونا
52. تاثیر تسهیلات قرض الحسنه بر اشتغال در اقتصاد ایران
53. تاثیر میزان آگاهی کارکنان بانک های دولتی از احکام و شرایط ربای قرضی بر عملکردآنها (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان)
54. آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف
55. مدیریت بهینه ریسک اعتباری
56. Fintech و تحول دیجیتال: تحلیل محتوای ادبیات مالی و سیستمهای اطلاعاتی
57. بررسی عوامل موثر بر جذب مشتریان تجاری و شرکتی در حساب های جاری بانک
58. بهره در نظام بانکی با تاکید بر ربح مرکب در قوانین ایران و اسناد بین المللی
59. تاثیر فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی بر اثر بخشی سازمانی با نقش تعدی گری مقاومت سازمانی
60. بررسی فقهی کارمزد تسهیلات قرض الحسنه
61. آسیب شناسی فقهی- اقتصادی ابزارهای پیشنهادی جهت عملیات بازار باز در ایران و سایر کشورها
62. استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی ریسک های رایانش ابری در بانک ها (مورد مطالعه: بانک کشاورزی)
63. شناسایی چارچوب عملیاتی بانک عدالت محور با استفاده از رویکرد اسلامی
64. بررسی رابطه عوامل موثرکیفیت وب سایت بر وفاداری الکترونیکی مشتریان
65. تاثیر پذیرش فناوری های مالی در رقابت پذیری و عملکرد بانک
66. بررسی توسعه مدل سیستم اطلاعاتی مدیریت داده برای آموزش پایه کارمندان و بالا بردن میزان رضایت شغلی
67. تدوین خط مشی جذب انواع سپرده در راستای بانکداری اسلامی در شعب بانک ملت استان سمنان با رهیافت برنامه-ریزی منطقه ای و مدل تغییر مکان سهم
68. ارایه یک مدل جامع ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای در فضای غیر قطعی
69. تاثیر مدیریت نقدینگی بر عملکرد (سودآوری) بانکداری بدون ربا در ایران: مطالعه موردی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
70. بررسی آثار اقتصادی و مفاهیم فقهی عقود سه گانه جدید استصناع، خرید دین و مرابحه به عنوان ابزارهای نوین بانکداری اسلامی
71. بررسی نقش پوشش ریسک های خاص بانکی بانکداری بدون ربای ایران، در تحقق اهداف بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
72. تاثیر سیستم های حسابداری دیجیتالی بر روی کیفیت تصمیم گیری در بخش صنعت بانکداری: بانک های غیر دولتی استان گیلان
73. چالش های بانکداری مبادله ای و ارائه ی الگوی نهادی مکمل به کارگیری عقود مبادله ای در نظام مالی
74. اصول حاکمیت شرکتی از منظر بانکداری اسلامی در مقایسه با اصول متعارف OECD در بهبود نظام اعتباری بانک ها
75. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت رایانش ابری در صنعت بانکداری؛ مورد مطالعه بانک ملی ایران
76. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بر رضایت و وفاداری الکترونیکی مشتریان در شعب بانک ملی شهر اهواز
77. شناسایی و ارhئه راهکارهایی به منظور رفع موانع و چالش های پیش روی بانکداری اسلامی با رویکرد تطبیقی
78. مقایسه تطبیقی عقود مبادله ای و مشارکتی و شناخت مشکلات و فواید کاربرد آنها در نظام بانکداری اسلامی
79. طراحی الگوی برای کارایی بانکداری اسلامی با رویکرد تفسیری ساختاری (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی استان اردبیل)
80. قرض الحسنه و بانکداری قرض الحسنه در آینه ی مطالعات (مروری بر مطالعات تخصصی قرض الحسنه)
81. الگو یابی معادلات ساختاری رابطه بین بانکداری الکترونیک ورضایت مشتریان (مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان سیرجان)
82. ضرورت یا عدم ضرورت پایبندی به الزامات کفایت سرمایه در بانکداری بدون ربا: دیدگاه های رقیب
83. استخراج اقلام تحلیلی اولویت دار در حوزه بانکداری مبتنی بر استانداردها و به روش ها
84. بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر رفتار سازمانی مثبت کارکنان بانک ملی استان سیستان و بلوچستان
85. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خدمات وب سایت بانکداری الکترونیک در محیط فازی
86. افزایش امنیت تراکنش های مالی در حوزه بانکداری الکترونیک به کمک روش بیومتریک تشخیص چهره
87. تاثیر تامین مالی و بانکداری ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط بر توسعه اقتصادی
88. رتبه بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا با استفاده از تکنیک AHP
89. بررسی تاثیر شایستگی های محوری در صنعت بانکداری بر واکنش های مثبت رفتاری مصرف کنندگان
90. بررسی تطبیقی مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و متعارف(مطالعه موردی افغانستان و ایران)
91. نقش بازار مالی در ایجاد و خروج از رکودتورمی با تاکید بر بانکداری اسلامی
92. نقد و بررسی دلالت ها، چالش ها و راهکارهای بانکداری متعارف در اقتصاد ایران
93. بررسی و تبیین توجیه اقتصادی هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی
94. نظریه تکاملی بانکداری اسلامی؛از توجیه بهره بانکی تا نظام سازی الگوی ایده آل
95. ارزیابی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر روی سودآوری بانک سپه ( مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی )
96. امکان سنجی مدل سازی بانکداری بدون ربا بر پایه تئوری عقلانیت میانه مالی
97. کارت اعتباری بر اساس قرض الحسنه ابزاری در جهت توسعه بانکداری قرض الحسنه
98. راهنمای تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی بانکها برای رسیدن به بانکداری اسلامی
99. تاثیر ابزارهای نوین تامین مالی بر تجهیز و تخصیص منابع بانکداری اسلامی
100. آسیب شناسی قرض الحسنه در نظام بانکی ایران براساس قواعد بانکداری اسلامی