راهکارهای کارآمد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از طریق فناوری کشاورزی هوشمند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 780

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASACONF04_023

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1402

Abstract:

کشاورزی یکی از منابع مهم انتشار گازهای گلخانه ای است. این یکی از بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تغییرات آب و هوا تاثیر می گذارد که به انتشار گازهای گلخانه ای کمک میکند. روند مداوم فناوری های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کشاورزی وجود داشته است، اما هر گامی که در این راستا برداشته شود نباید بر بهره وری و اقتصاد مزرعه تاثیر منفی بگذارد. برای اینکه بخش کشاورزی به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دست یابد، فعالیت های هوشمند برای آب و هوا و بهبود امنیت غذایی لازم است تا این بخش به چشم اندازی هوشمند برای آب و هوا تبدیل شود. فن آوری های هوشمند آب و هوایی در هدف قرار دادن ورودی های مزارع موثر هستند و به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک میکنند. این مقاله به بررسی منابع کلیدی انتشار کربن در بخش کشاورزی میپردازد و راههای کارآمد برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و افزایش بهرهوری کشاورزی از طریق فناوری کشاورزی هوشمند را بررسی می کند.

Authors

محسن علی پور

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی،دانشگاه سیستان و بلوچستان