ارزیابی کیفیت آب شرب گاوهای شیری در گاوداری های صنعتی حومه مشهد از نظر وجود فلزات سنگین، نیترات و سولفات

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 313

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASACONF04_025

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1402

Abstract:

عملکرد گاو شیری از نظر میزان مصرف غذا و رشد، تولیدمثل، تولید شیر با کیفیت مطلوب، بهداشت و سلامتی، رابطه مستقیمی با مصرف آب عاری از عوامل ضدکیفی دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفی آب شرب گاوداری های شیری حومه مشهد از نظر برخی از آلاینده های شیمیایی انجام شد. بدین منظور یک لیتر نمونه ی آب از منابع آب ۳۰ واحد گاوداری در شرایط استاندارد اخذ و مقادیر فلزات سنگین شامل: سرب، جیوه، آرسنیک، کادمیوم و یون های نیترات و سولفات توسط دستگاه اسپکترومتری نشری پلاسمایی جفت شده القایی (ICP-OES) اندازهگیری شدند. پس از محاسبه و ثبت شاخص های آماری توصیفی، آنالیز داده ها در قالب مقایسه میانگین ها با استانداردهای موجود برای هر یک از پارامترها، همچنین مقایسه میزان آلایندگی در مناطق جغرافیایی مختلف با استفاده از نرم افرار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت نیترات و سولفات در تمام گاوداری ها کمتر از مقادیر استاندارد بوده و غلظت آرسنیک، سرب و جیوه در تمام واحدها و مقادیر کادمیوم در ۰۳ گاوداری تحت بررسی بیش از حد مجاز بود. همچنین مشخص گردید که تفاوت معنی داری از نظر مقادیر فلزات سنگین بین چهار منطقه جغرافیایی مورد بررسی وجود ندارد در حالی که برای دو فاکتور نیترات و سولفات وجود داشت (P<۰/۰۵). وجود شهرک های صنعتی، بزرگراه های پرترافیک و نیروگاه های حرارتی مستقر در اطراف مشهد که پتانسیل ورود گازهای آلاینده و فلزات سنگین به محیط زیست را دارند و نفوذ کودهای شیمیایی و فاضلاب های صنعتی و خانگی به آب های زیرزمینی از عوامل احتمالی آلودگی آب شرب دام به فلزات سنگین و آلاینده های شیمیایی می باشند.

Authors

امیر مقدم جعفری

گروه سم شناسی، هیئت علمی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

اسما گلمکانی

گروه شیمی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی