بررسی ویژگی های شهر دوستدارکودک از منظر طراحی فضاهای شهری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 317

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDEACONF06_043

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

Abstract:

در جهان امروز،کودکان دارایی ارزشمندی برای کشورها محسوب می شوند و توجه به مکان زندگی و تفریح آن ها به جهت ارتباط با تربیت شان بسیار مهم و حیاتی است. کودکان نیازمند فضایی امن و آسوده و فارغ از تهدیدهای محیطی، آلودگی هوا، صوت و ... هستند، تا با فراغ باز به بازی و تفریح بپردازند. جهت شکل گیری شاکله شخصیت کودکان، فضا نقش اساسی دارد و توجه به آن از لحاظ طراحی منظر بسیار مهم است. بنابراین، شایسته است که برنامه ریزان و طراحان شهری، به نیازهای کودکان در شهرها توجه ویژه ای نمایند.روش: روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی می باشد. اطلاعات به صورت کتابخانه ای و از منابع معتبر علمی، پژوهشی و پایگاه های اطلاعاتی همچون Scholar ، Sciencedirect، SID، Irandoc و ... جمع آوری شده است.یافته ها: پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های شهر دوستدار کودک از منابع مختلف در طراحی منظر می پردازد. یافته ها نشان می دهد هر چقدر در طراحی فضاهای شهری به درخواست ها و نیازهای کودکان توجه شود، کودکان در این فضاها احساس بهتر و شادتری را تجربه خواهند کرد. بر این اساس به برنامه ریزان شهری پیشنهاد می شود در جانمایی فضاهای شهری به ویژگی ها و شاخص های کودکان توجه بیشتری نمایند

Authors

محبوبه غلامرضایی کیاکلایه

کارشناس ارشد طراحی صنعتی(کارشناس شهرداری رشت)