واکاوی ویژگی های محیط های معماری و شهرسازی در دوران همه گیری ویروس کرونا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 339

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDEACONF06_044

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

Abstract:

جهان امروز، آمیخته با پیشامدهای غیرمنتظره ای است که حیات و سلامت انسان را تهدید می کند. با وجود پیشرفت های بسیاردر حوزه های گوناگون فناوری های نوین در کشف و مهار این عوامل، هنوز هم نمی توان مسیر بسیاری از اتفاقات را کنترل یا از بین برد. سلامت افراد یک جامعه از مهمترین موضوعات در بین مدیران و حاکمان شهری است و هر چیزی که آن را تهدید کند، مبارزه ای عمومی را می طلبد. امروزه، افراد در محیط های شهری در هم تنیده ای با ساختمان ها و برج های بلند و جمعیت انبوه زندگی می کنند. تمام عواملی که سلامت ساکنان شهرها را تهدید کند بر نحوه ساخت بنا و ساختمان ها نیز تاثیر می گذارد.درچند سال گذشته بیماری های واگیردار به شدت زیاد، زندگی ساکنان کره خاکی را دگرگون کرده است. یکی از این بیماری ها کوید ۱۹ که در بین مردمان به کرونا معروف گردید می باشد. کرونا نه تنها باعث از بین رفتن جمعیت انبوهی از مردمان نقاط مختلف گردید بلکه بر تمام عومل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سبک زندگی، معماری و شهرسازی و ... تاثیر عمیق گذاشت وزندگی مردمان در دوران پسا کرونا وارد مرحله جدیدی گردید.هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های محیط های معماری و شهرسازی در دوران همه گیری ویروس کرونا و پس از آن می باشد. انتظار می رود با اعلام جهانی پایان همه گیری ویروس کرونا (COVID۱۹) سبک معماری و شهرسازی و ایجاد خانه های جدید برای انسان وارد مرحله جدیدی گردد.روش: روش تحقیق، بر اساس مطالعات تحلیلی- توصیفی و با جمع آوری اطلاعات و استفاده از منابع، مقالات و تحقیقات علمیانجام شده اخیر، رجوع به پایگاه های Sciencedirect،noormag،Scopus،SID، IranMedex،Medline بوده و براساس روابط متقابل و مقایسه میان متغیرهای مستقل و گفتارهای جدید در حوزه معماری و شهرسازی در رابطه با وضعیتپاندمی کرونا و متغیرهای وابسته تدوین گردیده است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیماری کرونا و تمام پیامدهای مثب و منفی آن نشان داد که شکل خانه ها باید تا جدودی تغییر کند، بهداشت محیطی پر رنگ تر گردد، تراکم خانه ها و ساختمان ها کمتر و متناسب با جمعیت شود، در ساخت و ساز ساختمان های جدید به نور، هوا و طبیعت توجه بیشتری گردد. ساختمان هایی که ظرفیت ایجاد و بهره برداری از پشت بام را دارند برای ایجاد بام سبز پیشنهاد گردند. به مراودات انسانی در ساختمان ها توجه گردد و ..

Keywords:

Authors

سید متین سادات فریزنی

کارشناس ارشد معماری(کارشناس شهرداری رشت)