بررسی و مطالعه فرایند اسلامی شدن الگوهای فرهنگی مناسبات خانوادگی در ایران از اواخر ساسانیان تا پایان قرن چهارم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSCH02_084

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

Abstract:

از رخدادهای بزرگ تاریخ ایران، ظهور و گسترش اسلام در سده های نخستین اسلامی بود. این رخداد بیانگر تحولی عظیم در فرهنگ و شیوه زندگی مردم ایران به شمار می آمد. بررسی و مطالعه فرایند اسلامی شدن الگوهای فرهنگی مناسبات خانوادگی در ایران از اواخر ساسانیان تا پایان قرن چهارم هدف این پژوهش می باشد نوشتار حاضر می کوشد به این سوال پاسخ دهد که تعالیم و الگوهای تبیین شده در اسلام چه تحولاتی را در مناسبات خانواده های ایرانی بین اواخر دوره ساسانیان تا پایان قرن قرن چهارم به وجود آورد ؟ در این پژوهش این مفروض که با ورود اسلام به ایران و فروپاشی حکومت ساسانی ،خانواده استحکام بیشتری پیدا کرد و ارزش های زن در خانواده تقویت شد مورد کندوکاو قرار داده شد.یافته ها نشان داد که فرهنگ ایرانی دارای سبقه یکتاپرستی از طریق دین زرتشت را داشته است و این زمینه عامل انطباق آموزه های دینی و الگوهای فرهنگی ارائه شده توسط اسلام، با شرایط تاریخی ، شیوه زندگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، باعث پذیرش الگوی فرهنگی و درونی شدن آن شده است که در نهایت این الگوها و آموزه های مورد پذیرش توسط جامعه ایرانی باعث شد تا خانواده استحکام بیشتری پیدا کند و ارزش های زن نیز در این نهاد تقویت گردد

Authors

امینه ترکمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام ، دانشگاه پیام نور قشم ، دبیر مطالعات اجتماعی ، هرمزگان ، سیریک