نقش زبان برنامه نویسی در کاهش خسارات ناشی از زمین لغزش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SETBCONF03_259

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

با در نظر گرفتن خسارات مالی و جانی که پدیده های طبیعی از جمله زمین لغزش ها به دنبال دارن، به منظور کاهش خطرات و ریسک ناشی از آن ها با بهره گیری از روش های پیش گیرانه در مقابل این ناپایداری های دامنه با تشخیص درست و به موقع می توان زیان های وارده به جنگل ها، زمین های کشاورزی، خطوط انتقال نیرو و گاز، معادن، ساختمان ها، سازه های مهندسی را به حداقل رساند. هدف از این قبیل پژوهش ها بهره گیری از متدهای تحلیلی و توصیفی با تاکید بر مطالعات کاربردی به روش کمی است، برای تعیین نقشه پهنه بندی و میزان خطر از عوامل شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، زمین شناسی، فاصله از گسل، بارش، کاربری اراضی، فاصله از آبراهه، تراکم پوشش گیاهی، فاصله از سکونتگاه، فاصله از جاده اصلی و فرعی و همچنین فاصله از چاه و چشمه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی براساس مشاهدات میدانی و قضاوت مهندسی به منظور کلاس بندی استفاده می گردد. در اینگونه فرآیندها می توان از تجزیه و تحلیل داده ها در محیط GIS و زبان برنامه نویسی #C با هدف برآورد کلاس های ضریب رانش در کلاس های خیلی شدید، شدید، متوسط، فاقد یا میزان کم رانش استفاده نمود.

Authors

وحید بیرانوندی

دانشجوی دکتری، علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس تهران

حامد امینی

دانشجوی دکتری، علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس تهران