اطلاعات کنفرانس

The third international conference on new researches and achievements in science, engineering and new technologies

تاریخ برگزاری: 29 آذر 1402
تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402
تعداد صفحات: 3400
تعداد مقالات :256
نمایش مقالات: 20225
شناسه ملی این کنفرانس: SETBCONF03
نویسندگان مشارکت کننده: 581 پژوهشگر

مجموعه مقالات The third international conference on new researches and achievements in science, engineering and new technologies

نتایج 1 تا 50 از مجموع 256