بررسی تاثیر متغیر رضایت مندی بر وفاداری مشتری (مورد کاوی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد )

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 206

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

URBANPLANING10_241

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

از موارد مهم در پایداری سیستم های حمل و نقل شهری مشتریان دائمی می باشد. ایجاد انگیزه وفاداری در این مشتریان از مهمترین نقاط مورد توجه است ، اگرچه وجود وسایل نقلیه شخصی خود به عنوان رقیبی برای این سیستم می باشد لکن با توجه به ایجاد وفاداری می توان در کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی گامی مهم را برداشت تا هم درکاهش ترافیک، آلایندگی و هم در پایداری سیستم حمل و نقل شهری موثر بود . تحقیق کنونی در میان جامعه آماری مسافران قطار شهری مشهد انجام گرفته که نهایتا مشخص گردید بیش از۷۰ درصد از مسافران تکمیل کننده پرسشنامه به صورت دائم در موارد مورد نیاز از قطار شهری استفاده می کنند. در مواردی هم علل جانبی از جمله همه گیر نبودن خطوط قطار شهری در کلیه مناطق شهری باعث عدم استقبال از طرف طیف باقی مانده است .بیشتر استفاده کنندگان در ساعات پیک آقایان و شاغلین می باشند و در ساعات عادی تعداد استفاده کنندگان خانم به مراتب بالاتر است. میزان وفاداری در میان مسافران زن بالاتر از مسافران مرد است که با ارضا شدن سطح انتظارات از خدمات مورد ارائه رابطه مستقیم دارد . توجه به خدمات در میان مسافران زن بیشتر از مردان است . نظافت و آرامش و امنیت عوامل دارای نقش در استفاده از قطار شهری می باشد .جامعه آماری در تحقیق جاری ۳۸۳ نفر می باشند که از مسافران روزانه به طور تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است؛ و از منظر هدف کاربردی ا ست که در فرایند یک تحقیق میدانی انجام میشود.

Keywords:

Authors

حمید ناظر

کارمند شهرداری مشهد، مشهد، ایران

حسین رادمهر

کارمند شهرداری مشهد، مشهد، ایران

محمد رادمهر

کارمند شهرداری مشهد، مشهد، ایران