چرخه عمر فعالیت های اکتشافی و بهره برداری معدن سرب و روی انگوران زنجان با استفاده از روش بیزین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEMCONF11_016

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1402

Abstract:

معدنکاری از جمله معدنکاری سرب و روی، به علت اثرات محیط زیستی عدیده نیازمند توجه ویژه ای است. برخی از این اثرات شامل تولید زهاب اسیدی، فرسایش خاک و تخریب ساختار آن، نشت در سطح زمین، از دست رفتن تنوع زیستی محل، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مواد شیمیایی، آلودگی هوا و نظایر آن، انتشار فلزاتی مانند سرب و روی در آب وغیره است. در این پژوهش، ارزیابی چرخه عمر فعالیت های اکتشافی و بهره برداری معدن سرب و روی انگوران زنجان با استفاده از روش بیزین پرداخته شده است. برای این منظور پس از بررسی های صورت گرفته، ریسک های موجود در سه حوزه ی ایمنی، بهداشت ومحیط زیست شناسایی و طبقه بندی گردیدند، به منظور تجزیه وتحلیل آنها یک سری جدول های استاندارد در ارتباط با شدت و احتمال وقوع حوادث تنظیم و پایه گذاری شد که با استفاده از نرم افزار Netica به بررسی و تحلیل آنها پرداخته شده است. وجود ریسک در چرخه عمر پروژه های معدنی امری اجتناب ناپذیر است، به دلیل وجود شرایط کاری و متغیرهای زیاد و نمی توان آن را به طور کامل حذف کرد اما می توان فرآیند مناسبی به کار گرفت و ریسک های موجود را مدیریت و ارزیابی کرد. در این مطالعه نیز به منظور کاهش ریسک های غیرقابل قبول شناسایی شده اقدامات لازم به همراه راه حل ها کارآمد تعیین وارائه گردید.

Keywords:

ارزیابی چرخه عمر , معدن سرب وروی انگوران , بیزین

Authors

سپیده نیک نژاد کاظم پور

کارشناس ارشد مهندسی معدن،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

حمیدرضا همتی آهویی

استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

حمید سرخیل

دانشیار گروه زمینشناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی