بهبود زمان بندی ابر به کمک الگوریتم های فراابتکاری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENGTEC01_035

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1402

Abstract:

رایانش ابری به عنوان یک تکنولوژی نوظهر در عصر حاضر، خود را معرفی می کند. زمان بندی رایانشابری کمک می کند، منابع و سخت افزار موجود به صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد و از اتلاف آنجلوگیری شود. با توجه به نوظهور بود رایانش ابری، این تکنولوژی با چالش هایی مانند تاخیر در زمان ارسالو دریافت داده، محدودیت در منابع، مشکلات مربوط به زمان بندی و... همراه می باشد. هدف از زمان بندی،اختصاص وظایف به منابع مناسب است به شکلی که منابع هدر نرود و از سیستم حداکثر استفاده شود.مسئله زمانبندی از نوع مسائل بهینهسازی با زمان اجرای نمایی است که تا به امروز برای اینگونه مسائلکه از نوع مسائل انپی سخت است، هیچگونه راه حل دقیقی در بازه زمانی چندجمله ای شناخته نشده است.اما تکنیک های مبتنی بر الگوریتمهای فراابتکاری و اکتشافی که الهام گرفته از طبیعت و مسائل طبیعیهستند ثابت نموده اند که توانایی ارائه راه حلی نزدیک به بهینه را برای حل مسائل بهینه سازی در زمانخطی دارند. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان به معرفی یک روشپیشنهادی در جهت بهینه سازی جداول زمانبندی یک سیستم رایانش ابری بپردازیم. نتایج حاصل ازپژوهش فوق نشان داده است، الگوریتم معرفی شده در مقایسه با الگوریتم بهینه سازی ازدهام ذرات، قابلیتزمان بندی بهتری در جهت کوتاه کردن زمان اجرا دارد

Authors

رضا بهرامی نیا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دورود