هویت برند مقصد - رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JITORI-10-20_005

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1402

Abstract:

هویت سازی برند برای مقاصد گردشگری منجر به کاهش مشکلات ناشی از نامحسوس بودن محصولات گردشگری، منسجم تر شدن تلاش های عرضه کنندگان خدمات گردشگری و ثبات در بازارها می گردد و فرایند بخش بندی بازار را تسهیل می کند. با توجه به رقابت روزافزون در صنعت گردشگری، لزوم توجه به هویت برند مقصد بیش از پیش مطرح است، لذا این پژوهش به دنبال طراحی مدل هویت برند مقصد برای شهر مشهد می باشد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با استفاده از تئوری داده بنیاد انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد ۱۲ نفر از مدیران و اساتید و پژوهشگران حوزه برند و گردشگری شهر مشهد مورد مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و سپس داده های حاصل از آنها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدل هویت برند مقصد، عوامل فردی، همچون آگاهی در مورد برند مقصد و یا میزان تمایلات رفتاری گردشگران باعث می شود که هویت برند مقصد شکل گیرد. از طرفی این هویت برند بر استراتژی ها یا راهبردها تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر عوامل مذکور باعث می شود که راهبردها یا استراتژی های بازاریابی متمایز و یا استراتژی توسعه انتخاب گردد. این استراتژی ها پیامدهایی دارد؛ از جمله می توان به توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی اشاره کرد. زمینه این استراتژی ها توسعه مشارکت است که هویت برند مقصد در آن شکل می گیرد. در این میان نباید از متغیرهای مداخله گری چون عوامل محیطی خرد و محیط کلان چشم پوشی کرد.

Authors

هادی اصغری

پژوهشکده گردشگری خراسان رضوی

حامد بخشی

پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد

مژگان عظیمی هاشمی

پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد