قابلیت داده های سنجنده OLI ماهواره لندست ۸ در برآورد زی توده روی زمینی توده های ممرز (Carpinus betulus) در جنگل خیرود

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFPR-26-3_011

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

Abstract:

DOR: ۹۸.۱۰۰۰/۱۷۳۵-۰۸۸۳.۱۳۹۷.۲۶.۴۰۶.۷۳.۳.۱۶۰۲.۱۵۸۳   در پژوهش پیش رو به بررسی قابلیت داده های سنجنده OLI ماهواره لندست ۸ به منظور برآورد زی توده روی زمینی توده های به نسبت خالص ممرز در بخشی از جنگل های هیرکانی پرداخته شد. برای مدل سازی و اعتبارسنجی نتایج، ۵۵ قطعه نمونه به طور انتخابی تعیین شد و مقدار واقعی زی توده روی زمینی در آن­ ها اندازه گیری شد. در هر قطعه نمونه، قطر برابر سینه تمام درختان قطورتر از ۷/۵ سانتی متر اندازه گیری شد. سپس با استفاده از جدول حجم محلی و چگالی بحرانی، زی توده روی زمینی این درختان محاسبه شد. پیش پردازش ها و پردازش های لازم بر روی داده های ماهواره ای انجام شد. مدل سازی به روش های پارامتریک رگرسیون گام به گام، رگرسیون پس رو و روش های ناپارامتریک شبکه عصبی مصنوعی، k نزدیک ترین همسایه و جنگل تصادفی انجام شد. بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین زی توده روی زمینی در قطعه نمونه­ ها و ارزش های طیفی متناظر آن­ ها در باندهای اصلی و محاسباتی نشان داد که باند مادون قرمز نزدیک، بیشترین مقدار همبستگی را با زی توده روی زمینی داشت (۰/۵۲-). از میان روش های پارامتریک، رگرسیون پس رو با ضریب تعیین تعدیل شده ۰/۲۹۵ و درصد مجذور میانگین مربع خطا ۲۸/۶۳ درصد و از میان روش های ناپارامتریک، شبکه عصبی مصنوعی با کمترین درصد مجذور میانگین مربع خطا (۲۳/۴۵ درصد) مناسب ترین عملکرد را برای برآورد زی توده روی زمینی داشتند. نتایج این پژوهش را می توان ضعیف دانست. از این­ رو، داده های سنجنده OLI ماهواره لندست ۸ را فقط می توان در سطوح وسیع و به صورت کوچک مقیاس برای برآورد زی توده روی زمینی توده های ممرز به کار برد. البته برای کسب اطمینان از این نتیجه گیری کلی و تعمیم آن به جنگل های هیرکانی لازم است که مطالعات تکمیلی انجام شود.

Authors

فردین مرادی

کارشناس ارشد جنگل داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

علی اصغر درویش صفت

استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

منوچهر نمیرانیان

استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

قاسم رنود

دانشجوی دکتری جنگل داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Anonymous, ۱۹۹۵. The First Revision of Forest Management Plan of ...
 • Anonymous, ۲۰۱۳. The Second Revision of Forest Management Plan of ...
 • Azizi, Z., Najafi, A., Fatehi, P. and Pirbavaghar, M., ۲۰۱۰. ...
 • Bayati, H. and Najafi, A., ۲۰۱۳. Performance comparison artificial neural ...
 • Brown, S., ۱۹۹۷. Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical ...
 • Cole, T.G. and Ewel, J.J., ۲۰۰۶. Allometric equations for four ...
 • Enayati, A.A., ۲۰۱۱. Wood Physics. University of Tehran Press, Tehran, ...
 • Fatehi, P., Damm, A., Schweiger, A.K., Schaepman, M.E. and Kneubühler, ...
 • Fatholahi, M., ۲۰۱۳. Investigation of aboveground carbon stock estimation possibility ...
 • Holmgren, J., Joyce, S. and Nilsson, M. and Olsson, H., ...
 • Kalbi, S., Fallah, A. and Shataei Joybari, Sh., ۲۰۱۴. Estimation ...
 • Khorrami, R., Darvishsefat, A.A. and Namiranian, M., ۲۰۰۸. Investigation on ...
 • Kim Phat, N., Knorr, W. and Kim, S., ۲۰۰۴. Appropriate ...
 • Lu, D., ۲۰۰۵. Aboveground biomass estimation using Landsat TM data ...
 • McRoberts, R.E., ۲۰۰۸. Using satellite imagery and the k-nearest neighbors ...
 • Mohammadi, J., ۲۰۰۸. Investigating estimation some quantitative characteristics for presentation ...
 • Mohammadi, J. and Shataee, Sh., ۲۰۰۹. Sensitivity evaluation of spectral ...
 • Mohammadi, J., Shataee, Sh. and Babanezhad, M., ۲۰۱۱. Estimation of ...
 • Nalaka, G.D.A., Sivananthawerl, T. and Iqbal, M.C.M., ۲۰۱۳. Scaling aboveground ...
 • Noorian, N., Shataee, Sh., Mohammadi, J. and Yazdani, S., ۲۰۱۴. ...
 • Poorazimy, M., Shataee, Sh., Attarchi, S. and Mohammadi, J., ۲۰۱۷. ...
 • Rajab Pourrahmati, M., Darvishsefat, A.A., Baghdadi, N., Namiranian, M. and ...
 • Ronoud, Gh. and Darvishsefat, A.A., ۲۰۱۸. Estimating aboveground woody biomass ...
 • Ronoud, Gh., Darvishsefat, A.A. and Namiranian, M., ۲۰۱۸. Estimation of ...
 • Rostami Andargoli, M., ۲۰۰۸. Forest woody biomass estimation using SPOT ...
 • Roy, P.S. and Ravan, S.A., ۱۹۹۶. Biomass estimation using satellite ...
 • Shataee, Sh., Kalbi, S., Fallah, A. and Pelz, D., ۲۰۱۲. ...
 • Tóth, T., Schaap, M.G. and Molnár, Z., ۲۰۰۸. Utilization of ...
 • Vafaei, S., Soosani, J., Adeli, K., Fadaei, H. and Naghavi, ...
 • Yadav, B.K.V. and Nandy, S., ۲۰۱۵. Mapping aboveground woody biomass ...
 • نمایش کامل مراجع