مقایسه اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSYC-27-2_006

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1402

Abstract:

هدف اولیه روان درمانگران زوج درمانی، تشخیص جنبه های متعدد تجارب زوجین در رابطه زناشویی برای درک اینکه چگونه درگیری ها ایجاد می شوند و چگونه بر اختلال روابط زوجین تاثیر می گذارند. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای ارتباطی خانواده، رضایت جنسی، در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. حجم نمونه ۷۵ زن بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از این تعداد ۲۵ نفر به گروه آزمایشی زوج درمانی مبتنی بر بخشودگی و ۲۵ نفر به گروه آزمایشی تصویرسازی ارتباطی هندریکس و ۲۵ نفر به گروه کنترل به صورت واگذاری تصادفی تخصیص یافتند. ابزارهای پژوهشی مورد استفاده الگوهای ارتباطی خانواده کریستن و سالاوی، رضایت جنسی میستون و ترامپنل بود. گروه آزمایشی تصویرسازی ارتباطی هندریکس نه جلسه آموزش ۹۰ دقیقه ای و همچنین گروه آزمایش آموزشی زوج درمانی مبتنی بر بخشودگی، نه جلسه ۹۰ دقیقه ای دریافت کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد هر دو رویکرد درمانی در مرحله پس آزمون بر الگوهای ارتباطی خانواده تاثیر قابل توجه ای داشته و منجر به افزایش معنادار الگوهای ارتباطی خانواده شدند. براساس یافته ها می توان گفت هر یک از این رویکردها ازجمله مداخلات موثر و موفق در حیطه زوج درمانی هستند.

Authors

مهرانا عسکری

PHD student of psychology. Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

مهناز مهرابی زاده هنرمند

Invited Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran./ Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

زهرا دشت بزرگی

Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

پرویز عسگری

Department of psychology, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

علیرضا حیدری

Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alavi, S., Amanelahi, A., Attari, Y., & Koraei, A. (۲۰۱۹). ...
 • Enright, R. D. (۲۰۰۱). Forgiveness is a choice. Washington, DC: ...
 • Fincham, F. D., Beach, S. R., & Davila, J. (۲۰۰۴). ...
 • Fincham, F. D., Harold, G. T., & Gano, S. (۲۰۰۰). ...
 • Ghaed Sharafi, M., & Akbari Zadeh, F. (۲۰۱۷). Evaluation of ...
 • Hendrix, H., Hunt, H. L., Luquet, W., & Carlson, J. ...
 • Jowkar, B., Kohoulat, N., & Zakeri, H. (۲۰۱۱). Family communication ...
 • Keaten, J., & Kelly, L. (۲۰۰۸). Emotional intelligence as a ...
 • Khooee, A., Shfeea Abadi, A., Delavar, A., & Noorani Poor, ...
 • Klapilova, K., Brody, S., Krejcova, L., Husarova, B., & Binter, ...
 • Khojaste Mehr, R., Bahmaei, A., Sodani, M., & Abbaspour, Z. ...
 • Martin, T. L. & Bielawski, D. M. (۲۰۱۱). What is ...
 • Mirza Hosseini, H., & Movahedi, A. (۲۰۱۶). Imago therapy: A ...
 • Overup, C. S., & Smith, C. V. (۲۰۱۷). Considering attachment ...
 • Schmidt, C. D., Luquet, W., & Gehlert, N. C. (۲۰۲۶). ...
 • Vulcan, M., & Shuper, E. (۲۰۱۹). Body and movement in ...
 • Worthington, E. (۲۰۰۵). Handbook of forgiveness. New York: Routledge ...
 • Worthington, E. L., Berry J. W., & Parrott, L. (۲۰۰۱). ...
 • نمایش کامل مراجع