مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSYC-27-2_002

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی دانشجویان دختر رشته روان شناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند بودند، انجام شد. در این مطالعه نیمه آزمایشی، از بین دانشجویانی که نمره آنان در مقیاس اعتیاد به گوشی های هوشمند (SAS)، دو انحراف معیار بالاتر از میانگین و در مقیاس تحمل پریشانی (DTS)، یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود، ۴۵ نفر به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. تعداد افراد هر سه گروه ۱۵ نفر بود. آزمودنی های گروه اول و دوم به مدت ۸ جلسه دو ساعتی تحت آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی قرار گرفتند اما گروه کنترل، هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. در آخرین جلسه، مجددا پرسشنامه ها در مورد هر سه گروه اجرا شد. پس از سه ماه از اجرای پس آزمون، مجددا پرسشنامه تحمل پریشانی در مورد تمام آزمودنی ها اجرا شد تا اثرات آموزش فنون، در طول زمان مشخص شود. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش فنون رفتار درمانی دیالکتیکی در مقایسه با درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، بر افزایش تحمل پریشانی موثر بوده است (۰۵/۰< P). همچنین نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که اثربخشی آموزش فنون رفتار درمانی دیالکتیکی در پیگیری سه ماهه نیز حفظ شده است (۰۱/۰< P). پس با آموزش فنون رفتار درمانی دیالکتیکی می توان تحمل پریشانی را که احتمالا یکی از دلایل اعتیاد

Authors

سعید نجارپور استادی

Ph.D. Candidate of General Psychology, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran

بهمن اکبری

Associate Professor of Psychology Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran

جواد خلعتبری

Associate Professor of Psychology Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran

جلیل باباپور

Professor, Department of Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Agha Yusefi, A., Dahestani, M., Abaspour, P., Bakhtiari, M., & ...
 • Bagian Kulehmarzi, M. J., Karami, J., Momeni, K., & Elahi, ...
 • Bohus, M., Haaf, B., Simms, T., Limberger, M. F., Schmahl, ...
 • Buckner, D., Keough, M. E., & Schmidt, N. B. (۲۰۰۷). ...
 • Burdick, D. (۲۰۱۸). Mindfulness: Skills workbook for clinicians & clients. ...
 • Chun, J. (۲۰۱۸). Conceptualizing effective interventions for smartphone addiction among ...
 • Fischer, J. R. (۲۰۰۷). Treatment of co-morbid methamphetamine substance abuse ...
 • Frisch, M. B. (۲۰۱۳). Evidence-based well-being/positive psy­chology assessment and intervention ...
 • Frisch M. B. (۲۰۰۶). Quality of life therapy: Appling a ...
 • Hasani, J., & Shahmoradifar, T. (۲۰۱۶). Effectiveness of process emotion ...
 • Kakabarayi, K., & Azami, E. (۲۰۱۶). The distress tolerance prediction ...
 • Kee I. K., Byun J. S., Jung J. K., & ...
 • Koo, H. J, & Kwon, J. H. (۲۰۱۴). Risk and ...
 • Kwon, M., Kim, D.J., Cho, H., Yang, S. (۲۰۱۳). The ...
 • Kwon, M., Lee, J.-Y., Won, W.-Y., Park, J.-W., Min, J.-A., ...
 • Lee, S., & Mason, M. (۲۰۱۸). Effectiveness of brief DBT-informed ...
 • Lee, H., Ahn, H., Choi, S., & Choi, W. (۲۰۱۴). ...
 • Lee, Y. K., Chang, C. T., Lin, Y., & Cheng, ...
 • Linehan, M. M. (۲۰۱۴). Skills training manual for treating borderline ...
 • Lutz, A., Slagter, H. A., Dunne, J. D., & Davidson, ...
 • McKay, M., Wood, J., & Brantley, J. (۲۰۱۲). The dialectical ...
 • Morovati, Z., & Yadgari, R. (۲۰۱۹). Comparison of loneliness and ...
 • Newberg, A. B., Wintering, N., Waldman, M. R., Amen, D., ...
 • Nila, K., Holt, D. V., Ditzen, B, & Aguilar-Raab, C. ...
 • Samaha, M., & Hawi, N. (۲۰۱۶). Relationships among smartphone addiction, ...
 • Sanghvi, H., & Rai, U. (۲۰۱۵). Internet addiction and its ...
 • Simons, J. S., & Gaher, R. M. (۲۰۰۵). The distress ...
 • Sin, N. L., & Lyubomirsky, S. (۲۰۰۹). Enhancing well-being and ...
 • Skues, J., Williams, B., Oldmeadow, J., & Wise, L. (۲۰۱۶). ...
 • Zvolensky, M. J., Vujanovic, A. A., Bernstein, A., & Leyro, ...
 • Zvolensky, M. J., Bernstein, A., & Vujanovic, A. A. (۲۰۱۱). ...
 • نمایش کامل مراجع