دلایل استفاده از پلتفرم های ویدئو به درخواست

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMEC04_042

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

Abstract:

مسئله رسانه های تصویری و به ویژه مسئله فیلم و سریال سال های زیادی است که به یکی از اولویت هایفرهنگی-اجتماعی و اقتصادی در جهان و ایران تبدیل شده.از جهت فرهنگی-اجتماعی این رسانه بر اساس پارادایم ها و گفتمان های متعددی تاثیرگذار و سازندههستند. فیلم و سریال می توانند وسیله ای برای آموزش و توسعه فرهنگی و از طرفی دیگر ابزاری برای کاشتناهنجاری و کژکارکردی باشند. نهادهای فرهنگی تلاش می کنند با تهیه پروتکل ها و مقررات ساخت اینتاثیر اجتماعی را کنترل کنند و به آن جهت دهند. مخاطب این رسانه ها در تمام سنین و گروه های اجتماعیحضور دارند و زمان قابل توجهی را صرف استفاده از این رسانه ها می کنند.از جهت اقتصادی نیز نیازی به توضیح نیست که این صنایع فرهنگی چرخش مالی بسیار قابل توجهی دارندو هزینه های هنگفتی در تمام جهان صرف ساخت و توزیع این آثار میشود. و مخاطبان نیز ماهانه هزینهقابل توجهی برای تماشای این آثار پرداخت می کنند.یکی از پلتفرم های بسیار مهم توزیع این آثار پلتفرم های ویدئو به درخواست است. هدف این تحقیق بررسیدلایل استفاده مخاطبان از این پلتفرم هاست.

Keywords:

رسانه , کسب و کار مبتنی بر رسانه , پلتفرم های ویدئو به درخواست

Authors

محمدمهدی ظهرابی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

حسین عسکریان

دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه امام صادق علیه السلام