بررسی مولفه های کیفی کالبدی در بناهای آموزشی به منظور ارتقائ فرآیند یادگیری و افزایش تعاملات فردی و گروهی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UMCONF09_193

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

Abstract:

با توجه به اینکه کودکان، بخش قابل ملاحظه ای از زندگی خود را در حال تحصیل می باشند، اگر محیط های آموزشی از نقطه نظرفضایی و فیزیکی با ذهنیت کودکان سازگار نباشند نمی توانند زمینه ای برای انجام فرآیندهایی همچون یادگیری، جامعه پذیری وفعالیتهای گروهی و مشارکتی باشند. از آنجائیکه بین انسان و محیطی که درون آن قرار گرفته، یک ارتباط تعاملی برقراراست و هر چهکیفیت آن محیط مطلوب تر باشد، بر نحوه رفتار و فعالیتی که انجام می دهد تاثیرگذاراست. لذا به وجود آوردن شرایط کالبدی مناسب،در یک فضای آموزشی، می تواند بر میزان یادگیری و تعاملات اجتماعی کودکان تاثیر گذار باشد. از این رو شناخت و مبنا قرار دادنمولفه های کیفی طراحی بناهای آموزشی به جهت استخراج الگو مناسب در ساختار بناهای آموزشی امری هدف تحقیق حاضر قرارگرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی و با هدف معرفی مولفه های کیفی بناهای آموزشی و نشر این مولفه ها جهتالگوهای طراحی در آرایش فضایی محیط آموزشی با روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج به دستآمده نشان میدهد توجه به مولفه های معماری فضاها به جهت افزایش کارایی و ایجاد فضای مطلوب، در مقیاس های متفاوت میتواند هرچه بیشتر به ارتقاء توانایی های دانش آموزان کمک نماید.

Authors

مهناز متقی ایمن آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گرایش مهندسی معماری، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان، رشت

صمد نگین تاجی

استادیار مدعو گروه معماری، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان، رشت

سیندخت رضایی لیپایی

مدیر گروه معماری، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان، رشت