کنترل تطبیقی مدار یک فضا پیما با استفاده از معادلات سیاره ای لاگرانژ شکل غیر تکین

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME10_062

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1402

Abstract:

در مقاله حاضر ،کنترل ومدار حرکت یک فضا پیما در مدار زمین انجام شده است.معادلات استفاده ده در کنترل مدار،جهت پرهیز از نقاط تکین ،شکل غیر تکین معادلات سیاره ای لاگرانژ می باشد.کنترل تطبیقی بر پایه تابع لیاپانوف ارایه شده است.این کنترلر به صورت فراگیر GLOBAL همگرایی مجانبی را برای خطای تعقیب فضاپیما با وجود نامشخص بودن و یا تغییرات با نرخ کم جرم فضاپیما تضمین می کند.فضا پیمای مود بحث دارای سه نیروی تراستر پیوسته در سه راستای عمود بر هم و در جهت مختصات دورانی اولر-هیل Euler-hill است.نتایج حاصله از شبیه سازی ،همگرایی مناسب در پارامتر های مدار و تعقیب مسیر فضصا پیما را نشان می دهد

Keywords:

فضا پیما , کنترل مدار , کنترل تطبیقی , معادلات سیاره ای لاگرانژ , پارامتر غیر تکین

Authors

محمدرضا علیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک.دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر

منصور کبگانیان

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر