شبیه سازی و پیاده سازی یک سیستم تک ناله حذف فعال نویز در محفظه

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME10_078

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1402

Abstract:

در سال های اخیر سیستم های حذف فعال نویز برای کاهش موثر نویز های صوتی مورد استفاده قرار گرفته اند.در این مقاله،کارایی سیستم حذف فعال نویز تک کاناله به روش پیشخور feed forward در برابر سیگنال های سینوسی tonal مورد بررسی قرار می گیرد.بدین منظور ابتدار تایع انتقال مسیر ثانویه در یک محفظه ۲×۱×۱ متر با پیاده سازی الگوریتم های لازم تخمین زده می شود.سپس یک سیستم تک کاناله حذف فعال نویز شبیه سازی و سپس پیاده سازی می گردد.نتایج شبیه سازی نشان می دهند که این سیستم مقددار نویز را حدود ۱۷-۱۰ dB کاهش می دهد.مطابق با این نتایج در پیاده سازی سیستم مذکور در محفظه مقدار نویز کاهش یافته حدود ۱۵dB بدست آمد

Authors

حسین کهائی

استادیار دانشکده برق دانشکده علم و صنعت.تهران نارمک

محمد ابراهیم صادقی علویجه

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق دانشکده علم و صنعت دانشگاه علم و صنعت ایران

جواد پشتان

دانشکده برق