ارائه روش جدید خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه میگوها

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BECE01_110

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

شبکه های حسگر بی سیم متشکل از هزارن گره با انرژی باتری محدود هستند. مصرف بهینه انرژی گرههای حسگر یک چالش اساسی در این نوع از شبکه هاست . خوشه بندی گرههای حسگر در دسته های مجزا و تبادل اطلاعات از طریق سرخوشه ها، یکی از راهکارهای بهبود مصرف انرژی است . این مقاله یک روش جدید برای خوشه بندی شبکه حسگر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه میگوها را که بر اساس رفتار غذایابی میگوها عمل می کند استفاده می کند. انتخاب سرخوشه ها، بر حسب معیار انرژی باقی مانده سطح باتری گره حسگر می باشد. فرآیند خوشه بندی در ایستگاه پایه با یک الگوریتم کنترل متمرکز انجام می شود که از سطوح انرژی و موقعیت قرارگیری گرههای حسگر آگاه است . بر خلاف پروتکل های موجود در سایر تحقیقات، روش پیشنهادی مدل انرژی واقع بینانه ای را در شبکه در نظر می گیرد که در شبیه ساز Opnet عملکرد آن مورد آزمایش قرار می گیرد و نتایج حاصل از شبیه سازی با پروتکل استاندارد IEEE۸۰۲.۱۵.۴ مقایسه می شوند. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان دهنده عملکرد بهتر پروتکل پیشنهادی از نظر انرژی سطح باتری ، تاخیر انتها به انتها، تاخیر دسترسی به رسانه می باشد.

Keywords:

شبکه حسگر بی سیم , الگوریتم بهینه سازی میگوها , خوشه بندی , استاندارد .IEEE۸۰۲.۱۵.۴

Authors

فاطمه حسینی

دانشجوی دکتری مهندسی نرم افزار

علی نودهی

استادیاردانشگاه گروه کامپیوتر،واحدگرگان،دانشگاه آزاداسلامی ،گرگان ،ایران