در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها با محدودیت امنیتی در شبکه های مقیاس بزرگ با در نظر گرفتن خروج خط N-K ، تلفات انتقال و سیستم های ذخیره انرژی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECMECONF17_032

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

یکی از چالش های مهم در سیستم های قدرت، مسئله مشارکت واحدها (UC ) است که وظیفه ی مدیریت آن بر عهده ی اپراتور سیستم انتقال(TSO ) است. با توجه به اینکه شبکه های انتقال دستخوش تغییراتی مانند وجود نیروگاه های تجدیدپذیر و سیستم های ذخیره انرژی مقیاس بزرگ شده است، لذا حل و مدیریت مشارکت این واحدها، با مشکلاتی روبرو است. از آنجایی که مسئله UC یک مسئله ۲۴ ساعته است و تعداد متغیرهای باینری و پیوسته با افزایش تعداد نیروگاه های شبکه افزایش می یابد لذا حل آن در مقیاس بزرگ، بسیار دشوار است. همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی، ممکن است برخی از خطوط شبکه انتقال به علت بلایای طبیعی از شبکه قطع شوند که اپراتور باید تحت چنین شرایطی مسئله را با توجه به کمینه کردن قطع بار و هزینه حل کند. بنابراین بهره برداران شبکه با سه چالش اصلی وجود سیستم های ذخیره انرژی و نیروگاه های تجدیدپذیر، حل مسئله UC در مقیاس بزرگ و مدل سازی خروج خط از شبکه انتقال مواجه هستند. در این مقاله یک مدل مشارکت واحدها ۲۴ ساعته مبتنی بر برنامه ریزی خطی عدد صحیح مرکب (MILP ) با در نظر گرفتن خروج خطوط شبکه، در شبکه های مقیاس بزرگ پیشنهاد شده است. همچنین بهره برداری بهینه سیستم های ذخیره انرژی و شارژ و دشارژ آن در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر نیز مدل سازی شده است. این مدل بر روی دو شبکه استاندارد ۱۱۸ و ۳۰۰ باس IEEE تحت سناریوهای مختلفی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج شبیه سازی، عملکرد مطلوب مدل پیشنهادی را نشان می-دهد.

Authors

محمود رمضانی کیا

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه میثاق، رفسنجان، ایران

محمد مهدی پژمان

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

مصطفی دانائیان

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

مرتضی آیین

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران