خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,743
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 106
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 55
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 14 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

ارزیابی اخلاقی ادله مخالفان شان مادری با محوریت مسائل روحی روانی زنان نوشته فاطمه نادری پاریزیطراحی سرویس های مشتری محور در صنعت بانکی نوشته شعبان الهیپدیدارنگاری پیامدهای فرقه گرایی در سازمان های بخش عمومی نوشته مصطفی هادوی نژاد و عادله الکوزهیDevelopment and Characterization of Graphene Oxide based Composite for Adsorptive Removal of Azo Reactive Dyes from Aqueous Media نوشته Masoud Rohani Moghadamغربال و ارزیابی تنوع فنوتیپکی جدایه های غیرتوکسین زای Aspergillus flavus در باغات پسته ایران نوشته راضیه پورحسینی و ابراهیم صداقتیبررسی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی با استفاده از مدل های دراستیک و گادز در محیط GIS (مطالعه ی موردی: دشت رفسنجان) نوشته سید مصطفی مرتضویواژه بست های ضمیری در گویش قاینی نوشته پریا رزم دیدهSomatic Embryogenesis of Tuberose (Agave amica L.) was Improved by Milk as a Potential Biostimulant in Plant Tissue Culture نوشته Ali PourkhaloeeAN ADAPTIVE WAVELET SOLUTION TO GENERALIZED STOKES PROBLEM نوشته Hassan JamaliBiogeography-based Optimized Adaptive Neuro-Fuzzy Control of a Nonlinear Active Suspension System نوشته Ali Fayazi و Hossein Ghayoumi Zadehتاثیر اشتراک گذاری اطلاعات بر هم آفرینی ارزش برند با تبیین نقش میانجی حمایت اجتماعی در تجارت اجتماعی نوشته مهدی دهقانی سلطانیارزیابی جمعیت و خواص محرک رشدی باکتری های اندوریزوسفری، ریزوسفری و غیرریزوسفری در نهال های پسته نوشته فاطمه حجت نوقی و عبدالرضا اخگر و عیسی اسفندیارپورتاثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش دمای پایین نوشته پیمان عباس زاده دهجیکاربرد سامانه استنتاج فازی برای تخمین عملکرد سیب زمینی، یونجه و گندم در شهرکیان نوشته اردوان کمالی و حسین شیرانی و فاطمه رحمتیبررسی تغییرات ناگهانی و الگوی تغییرات دوره ای تبخیر و تعرق مرجع ایران با تحلیل موجک و آزمون t متحرک نوشته اکرم سیفی و حسین ریاحی مدوارتاثیر قارچ میکوریز واسید سالسیلیک بر شاخص های رشدی و فیزیولوژیک گیاه ریحان در شرایط تنش کم آبی نوشته پیمان عباس زاده دهجیتاثیر کاربرد تلفیقی ورمی کمپوست و باکتریهای محرک رشد بر شاخص های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه های کنجد نوشته پریسا ستوده و عبدالرضا اخگر و پیمان عباس زاده و اصغر رحیمیتاثیر نیتروژن و سیلیسیم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک دانهال های پسته در شرایط شور نوشته وحید مظفری و مهدی سلاجقهتاثیر منگنز و محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر تنظیم کننده های اسمزی، روابط آبی و ترکیب شیمیایی دانهال های پسته در شرایط شور نوشته وحید مظفری و محمد مراد زهی روزنقش ترکیبات فرار متصاعد‎شده‎ از سطوح اول و دوم غذایی بر رفتار میزبان‎ یابی زنبور پارازیتویید (Tamarixia radiata (Hym.: Eulophidae نوشته محمدامین جلالی و مهدی ضیاءالدینی و امین مقبلی قرایی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان به صورت زیر است: