بررسی متغیرهای آکوستیکی موثر بر کارآمدی کارکنان اداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 102

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF10_047

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1402

Abstract:

در شهرهای امروزی که همگی به نوعی درگیر زندگی ماشینی هستند، فراهم آوردن محیطی آرام و به دور از هیاهوی شهر یکی ازدغدغه های بشر بشمار می رود. چرا که سر و صدا یکی از عواملی است که تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی انسان و کارآمدی وی میگذارد. از این رو انتخاب سبک زندگی مناسب و فراهم آوردن محیطی به دور از هیاهوی شهرها و ادغام کردن آن با زندگی روزمره بهنحوی که در روند آن خلا ایجاد نکند، یکی از مسائلی است که بسیار باید به آن توجه شود؛ و ایجاد کردن چنین فضایی نیازمندشناخت کافی از محیط و عواملی است که بر آن تاثیر می گذارد. نوفه ها تاثیر منفی بر زندگی مردم دارند و استفاده از تدابیر مناسبدر جهت مهار آلودگی صوتی یکی از مهم ترین نکاتی است که باید به آن پرداخت. انتظار می رود که مطالعات بسیاری در این بارهباشد، در صورتی که چنین نیست و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه بسیار محدود است.از این رو مطالعه و بررسی متغیر هایآکوستیکی یکی از مواردی است که می تواند به ما در کنترل نوفه ها و ایجاد محیطی مطلوب در راستای ایجاد آسایش صمعی، ارتقا وافزایش بهره وری بشر در شهر های امروزی داشته باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف اصلی کاهش نوفه بخش اداری بابررسی متغیرهای اکوستیکی می پردازد.

Authors

امیرعلی هاتفی

کارشناسی/مهندسی معماری/پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران

مارال هدایت پناه

کارشناسی/مهندسی معماری/پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران