مقیاس بندی خودکار منبع ابری: رویکردهای نوین در گزینش VM مازاد

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 228

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CSJI-1-3_005

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

ارائه دهندگان سرویس کاربرد (ASP) با هدف کاهش هزینه های مالی به اجاره ماشین مجازی (VM) ارائه شده در محیط ابری روی می آورند. مهمترین مشخصه رایانش ابری که می تواند به ASP در کاهش هزینه کمک کند، خاصیت مقیاس پذیری منابع ابری است. از این رو ASP با تدارک مکانیزمی جهت مقیاس بندی خودکار منابع اجاره شده، سعی می کند از تامین بیش از نیاز و تامین کمتر از نیاز جلوگیری کند. محققان به ارائه مکانیزم ها و بررسی پارامترهای موثر در تصمیم گیری این مکانیزم می پردازند. اما به جز نحوه دستیابی به یک تصمیم مقیاس بندی، چگونگی اجرا کردن تصمیم از اهمیت بالایی برخوردار است. از دید نویسندگان این مقاله، اینکه در هنگام اجرای تصمیم مقیاس بندی پایین کدام ماشین اجاره شده برای آزادسازی انتخاب شود یک چالش اساسی است که می تواند در عملکرد مکانیزم تاثیرگذار باشد. در این مقاله با شبیه سازی چرخه کامل مدیریت خودکار منابع در شبیه ساز کلادسیم ، رویکردهای نوینی برای گزینش VM مازاد ارائه می شوند. تفاوت چشمگیر در نتایج و عملکرد مکانیزم مقیاس بندی در اثر اعمال هر کدام از رویکردهای پیشنهادی، بر اثربخشی و اهمیت سیاست گذاری در گزینش VM مازاد دلالت می کنند. همچنین نتایج نشان داد که رویکردهای آگاه به بار می توانند به بهبود کیفیت سرویس (۱۸ %) از لحاظ کمی و کیفی و رویکرد آگاه به هزینه به کاهش هزینه (۲۰ %) کمک کنند.

Authors

محمد صادق اصلان پور

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

سید ابراهیم دشتی رحمت آبادی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران