رویکردی برای بهبود فرایندهای سازمانی با استفاده از تکنیک های فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند کنترل کیفیت درخواست های کارت هوشمند ملی ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CSJI-5-3_002

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

اخیرا دانشمندان علم داده متوجه رشد نمایی انباره های داده شدند. آنان بر آن شدند تا این انبوه داده را به اطلاعاتی مختصر و مفید تبدیل نمایند. بخشی از این داده ها، رفتارهای ثبت شده از فرایندهای کسب و کارها بود. با پایش این رفتارها مشخص شد، بیشتر مشکلات فرایندهای کسب و کارهای امروز، ریشه در رفتارهای برجای مانده از گذشته آن ها دارد. تکنیک های فرایندکاوی از این داده ها برای کشف مدل واقعی فرایندی و تعیین تفاوت های بین مدل اصلی با مدل واقعی فرایند (که از رفتار فرایند در دنیای واقعی تهیه شده است)، استفاده می کند. در نتیجه انحرافات، گلوگاه ها و خطاهای فرایندها در زمان اجرا شناسایی شده و امکان تحلیل آن ها به منظور رفع یا بهبودشان فراهم می شود. بدین ترتیب می توان مدل فرایندی را ارتقاء داد. با این حال، با تکنیک ها و ابزارهای موجود، خروجی این الگوریتم ها به طور کامل با ویژگی های کسب و کار مرتبط نیست. بنابراین هنوز نیاز به تحقیق و توسعه در مورد علم فرایندکاوی، تکنیک ها و ابزارهای مربوط به آن احساس می شود. هدف این مقاله ارائه رویکردی برای بهبود فرایندهای سازمانی، با استفاده از تکنیک های فرایندکاوی است. این رویکرد با ترکیب دو مدل فرایندکاوی و چرخه حیات فرایندهای کسب و کار، و توجه به ارتباط میان فرایندهای یک سازمان، ارائه و به روش مطالعه موردی ارزیابی شده است. بدین منظور فرایند کنترل کیفیت درخواست های کارت هوشمند ملی ایران از سازمان ثبت احوال کشور، انتخاب و با تحلیل نگاره رویداد آن گلوگاه ها، انحرافات و خطاهای موجود در فرایند کشف شده است. سپس پیشنهاداتی جهت بهبود و رفع مشکلات کشف شده، ارائه گردیده است.

Authors

فریدون شمس علیئی

دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

لیلا حیدری

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

محمود نشاطی

استادیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، ایران