رویکرد بهینه سازی چند هدفه برای مسئله جایابی سرویس های نرم افزاری در سیستم های مبتنی بر رایانش ابری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CSJI-6-4_006

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

در دهه اخیر رایانش ابری مورد توجه بسیاری از ارائه دهندگان و استفاده کنندگان فناوری اطلاعات قرار گرفته است. یکی از مدل های پرکاربرد ارائه خدمات در حوزه رایانش ابری، مدل نرم افزار به عنوان خدمت بوده که معمولا به صورت ترکیبی از مولفه های داده و برنامه ارائه می شوند. یکی از چالش های مهم در این حوزه، یافتن مکان بهینه برای مولفه های نرم افزاری بر روی زیرساخت های ابری است که در آن نرم افزار به عنوان خدمت بتواند بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد. مسئله جایابی نرم افزار به عنوان خدمت به چالش تعیین این که کدام سرویس دهنده ها در مرکز داده ابر، بدون نقض محدودیت های نرم افزار به عنوان خدمت، می توانند میزبان کدام مولفه ها باشند اشاره دارد. در این مقاله، راهکار بهینه سازی چند هدفه با هدف کاهش هزینه و زمان اجرا جهت جایابی مولفه های در محیط های ابری را ارائه می دهیم. راهکار پیشنهادی خود را با استفاده از کتابخانه Cloudsim شبیه سازی کرده و در نهایت با دو الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه و فاخته مورد ارزیابی و مقایسه قرار دادیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که راهکار پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به دو الگوریتم پایه داشته و موجب کاهش ۴/۹درصدی زمان اجرای جایابی مولفه های نرم افزار به عنوان خدمت،کاهش ۱/۷درصدی هزینه و افزایش ۱۵درصدی بهره وری می گردد.

Keywords:

رایانش ابری , نرم افزار به عنوان خدمت , جایابی مولفه های نرم افزاری

Authors

مصطفی قبائی آرانی

استادیار،گروه مهندسی کامپیوتر، واحد قم، دانشگاه آزاد اسالمی، قم، ایران

مریم رضائی

کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، واحد محالت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرکزی، ایران