تاثیر مالیات ستانی الکترونیکی بر روی کسب و کارها در ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 227

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF06_027

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

تاثیر مالیات ستانی الکترونیکی (e-tax) بر روی کسب و کارها یک موضوع مهم در حوزه مالیات و اقتصاداست. این مقاله به بررسی اثرات مالیات ستانی الکترونیکی بر کسب و کارها میپردازد. مالیات ستانیالکترونیکی به عنوان یک روش نوین برای جمعآوری مالیات از فعالیتهای اقتصادی از طریق فناوری هایالکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد.این مقاله به بررسی اثرات مثبت و منفی مالیات ستانی الکترونیکی بر کسب و کارها، افزایش بهره وری،اصلاح نظام مالیاتی، کاهش تبانی مالیاتی و هزینه های اداری، و همچنین تاثیرات آن بر روی رفتار مالیاتیکسب و کارها میپردازد. این مقاله همچنین به بررسی تجربیات کشورهایی که از مالیات ستانیالکترونیکی استفاده کرده اند و نتایج آن بر کسب و کارها می پردازد.به طور کلی، این مقاله به بررسی تاثیرات مالیات ستانی الکترونیکی بر کسب و کارها از دیدگاه اقتصادی ومالیاتی می پردازد و اهمیت این روش در بهبود نظام مالیاتی و تاثیرات آن بر روی کسب و کارها را موردبررسی قرار می دهد.

Keywords:

مالیات ستانی الکترونیکی (e-tax) , نظام مالیاتی , فناوری الکترونیکی , مالیات