بررسی خواص و ریز ساختار نمونه AMC AI۲O۳-MgO-C تحقیقاتی و مقایسه آن با نمونه های خارجی

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICC05_004

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

آجرهای AI۲O۳-MgO-C باند رزیتی به تدریج در حال جایگزینی بجای آجرهای دیگر در قسمت های کف، دیوار و impact کوره های پاتیلی می باشند. این آجرها با درصدهای مختلف MgO تهیه می شوندو به دلیل تشکیل اسپنل درجادر هنگام کار موجب بسته شدن درزهای مابین آجرها ودر نتیجه کاهش نفوذ مذاب می گردند. تشکیل اسپینل بصورت تدریجی می باشد و در بهبود خواص دیگر مقاومت در برابر شوک حرارتی نیز تاثیر فراوانی دارد. در این تحقیق آجر دیرگداز AMC با MgO% تهیه شد. نمونه ها بعد از عملیات حرارتی ۲۰۰⁰C از نظر خواص مکانیکی سرد، دانسیته و تخلخل مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصله قابل مقایسه با نمونه های گزارش شده در مقالات بود. بعد از پخت در ۱۵۰۰⁰C در بستر کک انبساط خطی پایدار اندازه گیری شده نمونه ها نشان دهنده وضعیت مطلوب آنها بود. بررسی فازی و ریز ساختاری نمونه ها در مقایسه با دو نمونه خارجی نمایشگر وضعیت مناسب آنها از نظر ایجاد فاز اسپینل و نحوه توزیع ذرات می باشد.

Authors

رحیم نقی زاده

دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی،

حسین سرپولکی

دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی،

واهاک کاسپاری مارقوسیان

دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی،

حمیدرضا رضایی

دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی،

سیروس روشنفکر فلاح

شرکت نسوز پارس، یزد