افزایش توجه ومشارکت دانش آموزان پایه سوم درکلاس های مجازی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMHS07_246

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

باتوجه به شرایط کنونی مامعلمین را وادار کرده تا در فضای آموزشی جدید تدریس داشته باشیم.از نظر من در این موقعیت،روش تدریس بسیار بسیار مهم است به طوری که دانش آموزان متوجه مطالب تدریس شده بشوند و همچنین با مشارکت بالا درگروه های مجازی،به کلاس های مجازی همچون کلاس های حضوری بها دهند. من این موضوع را بنا بر تجربه ی شخصی خودکه به مدت تقریبادر این دوره داشته ام انتخاب نمودم.تقریبا با شروع بیماری کوید ۱۹ در سال ۱۳۹۹و کلاس ها به صورتمجازی در برنامه شاد برگزار میشود من روند دانش آموزان را بعد از آزمونی که گرفته شد بررسی کردم.متاسفانه عملکرد دانشآموزان در آزمون اول بسیار بد بود.بنابر این تصمیم گرفتم علت آن را پیدا کن بنده بعد از تهیه ی پرسشنامه و قرار دادن درگروهکلاسی برای دانش آموزان از آنها خواستم تا به سوالات پاسخ بدهند تا بتوانم تدریس مجازی درس دانش آموزان پایه سوم دبستان(ایثار) دانش آموزان از کیفیت تدریسم راضی بوده اند پس از انجام راه حل های پیشنهادی تصمیم گرفتم وضعیت دانش آموزانرا بار دیگر بررسی کنم. در سه ماه اول تدریس خود بررسی کردم. پس از بررسی وضعیت دانش آموزان قبل و بعد از اقدام پژوهیبه این نتیجه رسیدم که با استفاده از روش های گوناگون تدریس و ایجاد تنوع و با در نظر گرفتن تفاوت های فردی دانش آموزانو درست کردن انیمشن های آموزشی به خود،ارائه ی تکلیف بصورت ،بارش فکری در هنگام شروع تدریس،ایجاد گروه پرسشو پاسخ،انجام آزمایش های کتاب و ملموس کردن آن برای دانش آموز و همچنین ایجاد حس رقابت سالم دربین آنها میتوانممیزان توجه دانش آموزان کلاسم را به درس ریاضی ک ضعیف بودن افزایش دهم و میزان مشارکت آنها در کلاس مجازی نیز بهدنبال آن افزایش یافته بود و کلاسی فعال و پویا به وجود امده بود.

Keywords:

توجه –کلاس –پایه سوم دبستان – دانش آموزان –تدریس مجازی.

Authors

محبوبه شریفی

آموزگار پایه سوم، دبستان پسرانه ایثار