نقش مولفه های اقتصاد محیطی در توسعه گردشگری پایدار (مطالعه موردی شهرستان فیروزآباد)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAE-14-2_008

تاریخ نمایه سازی: 22 بهمن 1402

Abstract:

مقدمه و هدف:هدف کلی این پژوهش بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های محیطی و طبیعی گردشگری شهرستان فیروزآباد در راستای توسعه گردشگری است. روش پژوهش توصیفی –اسنادی و تحلیلی است. مواد و روش:جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش گردشگران بازدید کننده از جاذبه های گردشگری شهرستان در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است که همه بازدیدکنندگان آثار و پتانسیل های محیطی گردشگری شهرستان را در هدف برنامه های بازدید خود داشته اند که حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان ۳۸۸ نفر انتخاب شده اند. یافته ها:ابزار پژوهشپرسش نامه محقق ساخته است. آزمون آماری آلفای کرونباخ (قابلیت اعتماد پرسش نامه) ۸۳۷/۰ بوده که بیانگر قابلیت اعتبار بالای پرسش نامه است. نتایج بدست آمده از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد شاخص های توان اقتصادی شهرستان فیروزآباد شامل پتانسیل های ارزشمند در حوزه محصولات کشاورزی که منشا شکل گیری واحدهای تجاری – خدماتی و ایجاد اشتغال با مقدار ۰۸۹/۰ بیش ترین نقش را در رونق گردشگری در شهرستان فیروزآباد دارد. نتیجه:از آنجا که توانمندسازی ساکنان از راه یجاد فعالیت های مکمل نظیر خدماتی می تواند با افزایش درآمد خانوارها، ایجاد اشتغال و تشویق تولید محصولات کشاورزی و صنایع بومی و دستی، به عنوان راهکاری برای بهبود رشد اقتصادی و اجتماعی در سطح شهر باشد، زیرا در شرایط فعلی اشتغال و فعالیت های تولیدی مکمل در زمینه محصولات کشاورز ی مورد استقبال ساکنان قرار نگرفته است در نتیجه می بایست در فرایند برنامهریزی توسعه گردشگری این شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

Keywords:

اقتصاد گردشگری , جاذبه های طبیعی شهرستان فیروزآباد , صنعت , محصولات کشاورزی

Authors

محمدعلی عباسی کشکولی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی،واحد ابرکوه ،دانشگاه آزاداسلامی ، ابرکوه، ایران.

جلیل توتونچی

استادیار گروه اقتصاد، واحدیزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

عباس علوی راد

دانشیار گروه اقتصاد، واحدابرکوه ، دانشگاه آزاد اسلامی، ابرکوه، ایران.

محمدعلی دهقان تفتی

استادیار گروه اقتصاد، واحدیزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alvani S M, Pirooz Bakht M. Tourism Management Process, Cultural ...
 • Tulai A Review of the Tourism Industry, Tarbiat Moallem University ...
 • HeidariChianeh R. Basics of tourism industry planning, Samat Publications, Tehran. ...
 • Zomordian Geomorphotourism of the Caspian coast, Journal of Regional Geography ...
 • Kohansal M R, et al. Investigating the Employment Potential of ...
 • Zangiabadi A, Bagheri Kashkoli A. An analysis of the role ...
 • Shayestehfar Tourist Attractions of Religious Buildings in the Ports and ...
 • Karachi Firoozabad, History and Culture, Institute of Social Sciences and ...
 • Mohammadi H R, Khosravi K. The role of pilgrimage tourism ...
 • Nargesi Sh, Babaki R, Effati M. A Study of the ...
 • Niknami K, Fazel L. Identification and introduction of the ancient ...
 • Brinkhuijsen A study of landscape design for leisure in Dutch ...
 • Gunn C A. Tourism planning: Basics, concepts, and cases, ۳rd edition, ...
 • Hall C M. Tourism planning: Policies, processes and relationships, Illustrated ...
 • Hall CM, Page SJ. Tourism and Recreation. London: Routledge, ۲۰۰۱ ...
 • Haughton Developing Sustainble Urban Development Models, Cities, ۱۹۹۷, ۱۴ ...
 • Johnson Lauren C. Selling Masculinity and Profiting from Marginality: Sex ...
 • Khazaee Fadafan F, Danehkar A, Pourebrahim Sh. Developing a noncompensatory ...
 • Ouariti O Z. Hamri H M. Business tourism towards improving ...
 • نمایش کامل مراجع