شناسایی آسیب ها و تهدیدهای موثر بر مدیریت علم دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDU-13-1_012

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1402

Abstract:

مقدمه و هدف: امروزه واژه تولید علم در ادبیات کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی آسیب ها و تهدیدهای موثر برمدیریت علم دانشگاه بود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی و از نظر ماهیت داده ها "آمیخته" از نوع اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی از تعداد ۱۷ نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از طریق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری مطالعه به عمل آمده و داده­ها  با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته جمع­آوری شد. برای روایی بخش کیفی از مثلث­ سازی منابع داده ­ها برای غلبه بر سوگیریهای ذاتی ناشی از به­ کار­گرفتن یک منبع در مطالعات استفاده شد. برای تعیین پایایی، روش پایایی توافق میان دو کدگذار به­ کارگرفته شد و تحلیل داده­ها با روش تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی انجام شد. در بخش کمی ابزار پژوهش پرسشنامه بودکه از تعداد ۵۱۴ نفر از اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با روش نمونه گیری خوشه ای مطالعه به عمل آمد. روایی پرسشنامه­ از طریق روایی محتوا (نظر اعضای مصاحبه شونده و صاحب نظران) و روایی سازه (با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی) انجام شد. بعد کمی با استفاده از نرم افزار Smart PLS و در قالب روش مدل­سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی) انجام شده است. یافته ­ها: نتایج مطالعه کیفی نشان داد شاخص­های؛ سیاست­های ساختاری و مدیریتی، محیط آموزشی، محیط ارتباطی، محیط حقوقی و محیط فکری و انگیزشی جز ابعاد و نشانگرهای مربوط به بعد شناخت آسیب­ها و شاخص­های؛ شرایط زمینه­ای (محیط نزدیک) و شرایط مداخله گرها (محیط دور) جز ابعاد و نشانگرهای مربوط به بعد شناخت تهدیدها می باشند. بحث و نتیجه ­گیری: آسیب­ها و تهدیدهای داخلی تولید علم قابلیت تحلیل و پیش­بینی بیشتری نسبت به تهدیدات خارجی دارند و برای مدیریت علم ابتدا می بایست این آسیب­ها مورد توجه قرار گیرند.

Authors

حیدر احمدی

دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمدرضا کرامتی

دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران. تهران، ایران

غلامعلی احمدی

دانشیار، برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadian Diokti, Mohammad Mehdi; Aghajani, Hassan Ali; Shirkhodaei, Meysam and ...
 • Andrade, H. B; Lopez, E. R; Martin, T. B (۲۰۰۹). ...
 • Arvanitis, R. (۲۰۱۱). Assessment of international scientific cooperation in Mediterranean ...
 • Ball, Rafael. (۲۰۱۸). the Scholarly Communication of the Future: From ...
 • Barzgar, Nader, Ghorchian, Nadergholi, Taghi Pourzahir, Ali. (۲۰۱۹). Vulnerability of ...
 • Cheshmeh Sohrabi, Mozaffar and Mir Mohammadi, Somayeh (۲۰۱۴). ISI Articles ...
 • Fadaei, Samad. Niaz Azari, Kiomars & Taqvaee Yazdi Maryam. (۲۰۱۸). ...
 • Golmakani, Ibrahim; Nabavi, Seyed Hamid and Ahmadpour, Shahriyar. (۲۰۱۳). the ...
 • HabibyBadrabadi M, moghadam U. (۲۰۱۰). Theoretical model explaining the motivational ...
 • Hadavand, Saeed. (۲۰۱۰). the country's research challenges and its impact ...
 • Hart, P., & Vromen, H. (۲۰۰۸). A New Era for ...
 • Hemmings, B, & Kay, R. (۲۰۱۰). Research self-efficacy, ublication output, ...
 • Jason E. Strakes.(۲۰۰۹). Institutional Effectiveness, Socio- Political Instability and Militatry ...
 • Joo DL, Ahn D, Hyeon J. (۲۰۰۷). Reward systems for ...
 • Karimian Zahra; Sabbaghian, Zahra and Saleh Sadeghpour, Bahram (۲۰۱۱). Investigating ...
 • Kwok S, Gao S. (۲۰۰۴). Knowledge sharing community in p۲p ...
 • Mohseni Tabrizi, Alireza; Ghazi Tabatabai, Mahmoud; Marjani, Mahmood. (۲۰۱۰). the ...
 • Norouzi, Abbas Ali; Abolghasemi, Mahmoud and Qahramani, Mohammad. (۲۰۱۲). Science ...
 • Osareh, F (۲۰۰۵). Higher education research collaboration between Iran & ...
 • Panjehpour, Mojtaba. (۲۰۱۸). Analytical study of research pathology in the ...
 • Passive Defense Organization. (۲۰۱۵). Passive defense at a glance. http://vru.ac.ir/my_doc/rafsanjan/book/pedafand.pdfSamari, ...
 • Shah Nazarnejad Khalesi, Zahra and Safari Rad, Fatemeh. (۲۰۱۸). A ...
 • Taghizadeh Kermani, Nafiseh; Hossein Gholizadeh, Rezvan and Javidi, Tahereh. (۱۳۹۴). ...
 • نمایش کامل مراجع