معادله بنیادی تغییرشکل گرم ورق منیزیمی Mg-۴Sn-۱Ca

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNMMI-5-18_001

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1402

Abstract:

در این پژوهش، آزمون­های کشش تک محوری در دماهای مختلف در محدوده C° ۳۵۰ -۲۵ و نرخ کرنش­های متفاوت در محدوده ۱- s ۲-۱۰-۴-۱۰  برای ارزیابی رفتار سیلان ورق نوردشده آلیاژ Mg-۴Sn-۱Ca (TX۴۱) انجام گردیده است. در محدوده تغییرشکل یکنواخت از معادله بنیادی Fields–Backofen برای بیان رفتار تغییرشکلی استفاده شده و در محدوده پسایکنواخت[۱]، از پارامتر نرم شوندگی ماده برای محاسبه تنش سیلان و مقایسه آن با نتایج عملی آزمون­های تنش-کرنش استفاده شده است. نتایج مبین آن است که رهیافت ارائه شده، می­تواند به خوبی مرحله نرم شدن ماده در دماهای بالا را پیش بینی نماید. [۱]- Post-uniform

Keywords:

شکل پذیری ورق , تغییرشکل گرم , آلیاژ منیزیم کارپذیر TX۴۱

Authors

سیدغلام حیدر حسنی

دانش آموخته دکتری، دانشکده فنی دانشگاه تهران، امیرآبادشمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

رضا محمودی

استاد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، امیرآبادشمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی