تحقیق اقدام پژوهی در کمک به دانش آموز پسر پایه اول ابتدایی در غلبه بر کمرویی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONG05_047

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

درتحقیق حاضر هدف آشنایی با مفهوم خجالت و ابعاد مختلف آندر محیط های فردی، اجتماعی، خانواده و مدرسه می باشد. هم چنین سعی بر این است با ارائه راهکارهایی برای والدین و معلمی جهت رفع خجالت به این کودکان کمک کنیم. روش این مقاله از نوع شبه آزمایشی می باشد و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ یکی از دانش آموزان توجه مرا به خود جلب کرد، وقتی ازاو سوالی می پرسیدیم با وجود اینکه جواب آن را می دانسیت از خجالت قادر به پاسخگویی نبود و یا هر موقع از او می خواستیم پای تخته بیاید سرش را پایین می انداخت. اکثر اوقات مشغول جویدن ناخن هایش بود وموقع حرف زدن لکنت به این دانش آموز کم رو کمک کنیم. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، با راهکارهایی همچون کمک گرفتن از مدیران، والدین و تشویق او به صحبت در جمع و در نظر گرفتن توانائی هایش ، اعتماد به نفس دانش آموز را تقویت و مشکل کمرویی وی را برطرف نماییم.

Authors

لیلا امام علی پور

کارشناس ارشد مدیریت آوزشی

سعیده امام علی پور

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی