اطلاعات کنفرانس

The fifth international conference of psychology, counseling and educational sciences

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 25 آبان 1402
تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402
تعداد صفحات: 559
تعداد مقالات :47
نمایش مقالات: 2846
شناسه ملی این کنفرانس: PSCONG05
نویسندگان مشارکت کننده: 119 پژوهشگر

مجموعه مقالات The fifth international conference of psychology, counseling and educational sciences

نتایج 1 تا 50 از مجموع 47