پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد یادگیری تقویتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBPME01_047

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از جمله مباحث مهم و چالش برانگیز است. عوامل مختلف تاثیرگذار در بورس اوراق بهادار سبب شده است تا بازار بورس همیشه از خود فرآیندی پویا و پیچیده داشته باشد؛ لذا ارائه ی روشی که در برابر عدم ایستایی و پیچیده بودن مقاوم باشد ضروری است. در این پژوهش یک مدل مبتنی بر یادگیری تقویتی متشکل از روش های پیش بینی سری زمانی در نظر گرفته شده است که برای پیش بینی قیمت یک روز آتی خود استفاده می کند. در این تحقیق قیمت سهام چهار سال معاملاتی پنج شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته شده و برای سنجش مدل پیشنهادی از روش های ارزیابی رگرسیونی استفاده شده است نتیجه پژوهش نشان می دهد پیش بینی ترکیبی از مدل های سری زمانی نسبت به استفاده ی مجزای آن ها بهتر عمل میکند.

Keywords:

پیش بینی قیمت سهام , یادگیری تقویتی , پیش بینی سری زمانی , بازار سهام

Authors

کوشا امیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه تربیت مدرس،تهران

مهرداد کارگری

دانشیار،گروه مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه تربیت مدرس،تهران

فریماه مخاطب رفیعی

دانشیار،گروه مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه تربیت مدرس،تهران