نقشه راه بالنده سازی در فرایندهای آموزشی سیستم های آموزش عالی(مطالعه موردی)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDU-9-33_001

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

در مطالعه حاضر، پس از بررسی و شناسایی مولفه های بالندگی سازمانی واحدهای منطقه ۱۳دانشگاه آزاد اسلامی، الگوی مفهومی در قالب نقشه راه بالنده سازی[۱] ارائه شده است. جامعه تحت مطالعه، واحدهای منطقه ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. جمع­آوری داده­ها از طریق توزیع سه نوع پرسش نامه محقق ساخته صورت پذیرفته­است که بررسی روایی و پایایی آن ها، بر حسب نوع و ماهیت ابزار، با روش های مختلفی مورد آزمون قرار گرفته است. پرسش نامه نوع اول با هدف شناسایی مولفه های بالنده ساز برای جامعه مورد مطالعه، نوع دوم با هدف تعیین اولویت مولفه های بالنده ساز با رویکرد دیماتل و نوع سوم جهت آزمون روایی الگوی تحقیق تهیه و توزیع شده است. شناسایی مولفه های بالندگی با رویکرد ترکیبی از نتایج مطالعات پیشین، روش دلفی و الگوسازی تحلیل مسیر انجام شده است. اولویت بندی مولفه ها با با رویکرد دیماتل و بر اساس میزان شاخص نفوذ و اثر مولفه ها انجام گرفته است. نهایتا، با لحاظ نمودن یافته های تحقیقات پیشین و خروجی روش های به کارگیری شده، الگوی نهایی پژوهش در قالب نقشه راه بالنده سازی برای جامعه مورد مطالعه ارائه شده است. الگوی مذکور با درجه تناسب۲۹/۴ و میزان مطلوبیت ۹۵% توسط گروه خبره مورد تایید واقع شده است. نتیجه اصلی تحقیق،  در قالب نقشه راه بالنده سازی برای جامعه تحت مطالعه در هشت دسته از عناصر اصلی مطرح شده که شامل موارد زیر است:  "اهداف و فلسفه، مبانی نظری بالندگی، مولفه های بالندگی، فراگردهای اجرایی، تسهیل کننده ها، برونداد، بازخورد و چگونگی ارتباطات مابین اجزای الگو". [۱] Development Road Map

Authors

هوشنگ تقی زاده

استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مصطفی ضیائی حاجی پیرلو

گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Beckhard, R. (۱۹۶۹). Organization Development: Strategies and Models, Addison Wesley.. ...
 • Boonstra, J.J. (۲۰۰۴). Dynamics of Organizational Change and Learning, John ...
 • Burke, W.W. (۱۹۸۲). Organization Development: Principles and Practices”. Glenview IL: ...
 • Bushe, G.R. & Marshak, R.J. (۲۰۰۹). Revisioning Organization Development Diagnostic ...
 • Choua, S.W. & Chen, P.Y. (۲۰۰۹). The Influence of Individual ...
 • Docherty, P., Kira, M., Abraham, B. & Shani, R. (۲۰۰۹). ...
 • Egan, T.M. (۲۰۰۲). Organization Development: An Examination of Definitions and ...
 • Gudergan, S.P., Ringle, C.M., Wende, S., Will, A. (۲۰۰۸). Confirmatory ...
 • Hair, J.F., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (۲۰۱۳). Editorial Partial ...
 • Heydari cherudeh, M. (۲۰۱۰). The Validity and Reliability Evaluation Guideline ...
 • Laursen, E. (۲۰۱۱). Organizational Learning through Development Projects, International Journal ...
 • Mcardle, K. L., & Reason, P. (۲۰۰۶). Action Research and ...
 • Mclean, G.N. (۲۰۰۶). Organization Development: Principles, Processes, Performance, Berrett-Koehler Publishers, ...
 • Momeni, M. & Faal Ghayyumi, A. (۲۰۱۰). Statistical Analyzes with ...
 • Mulholland, P., Zdrahal, Z., & Domingue, J. (۲۰۰۵). Supporting Continuous ...
 • Mulili, B.M., Wong, P. (۲۰۱۱). Continuous Organizational Dev elopment, Industrial ...
 • Oakland, J.S., Tanner, S.J. (۲۰۰۷). A New Framework for Managing ...
 • Olugbodea, M., Richards, R., Biss, T. (۲۰۰۷). The Role of ...
 • Pareek, U. (۲۰۰۲). Organizational Culture: Octapace Profile, Training, Instruments In ...
 • Pegels, C.C. (۱۹۹۸). Handbook of Strategies and Tools for the ...
 • Rieley, J.B. (۲۰۰۱). Gaming the System: Stop Playing the Organizational ...
 • Shojaei, M., Ebrahimi, M. & Salili, S.S. (۲۰۱۲). Complex framework ...
 • Swanson, R. A., Elwood, F.H. (۲۰۰۸). Foundations of Human Resource ...
 • Taghizadeh, H., Tari, G. & Parastari, H. (۲۰۰۷). Prioritizing the ...
 • Toosi, M.A. (۲۰۰۱). Organizational Development, the G.A Publications, Tehran. (In ...
 • Zand, D.E. (۲۰۰۹). Organization Development and Change: A Reflection On ...
 • نمایش کامل مراجع