رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین در بین کارکنان اداره کل زندان های فارس

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDU-8-30_009

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

هدف این تحقیق، توصیف رابطه بین چهار نوع فرهنگ سازمانی(سلسله مراتبی، بازاری، طایفه­ای و ویژه سالاری) و رهبری تحول­آفرین در اداره کل زندان­های فارس بوده است. در این تحقیق از روش میدانی و از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین جامعه هدف در تحقیق تمامی مدیران، معاونان و کارکنان اداره کل زندان­های فارس که جمعا۴۲۰ نفر بوده، که از این تعداد۴۰ نفر مدیر، معاون و۳۸۰ نفر کارکنان بوده و تعداد ۲۰۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در تحقیق، از روش نمونه­گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی استفاده شده است. برای گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه ابزار سنجش فرهنگ سازمانی و وجوه چند عاملی رهبری استفاده شد و بین دو گروه رهبران و پیروان استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. در تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و برای تعیین تاثیر هریک از انواع فرهنگ سازمانی بر رهبری تحول­آفرین از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که نوع فرهنگ غالب از دیدگاه رهبران و پیروان، فرهنگ سلسله بوده و رهبران خود را تحول­آفرین می­دانند و پیروان نیز عنوان کرده­اند، رهبرانشان رهبری تحول­آفرین را به کار می­گیرند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می­دهد که بین انواع فرهنگ سازمانی و رهبری تحول­آفرین از نظر رهبران رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد، در حالی که از نظر پیروان این رابطه مثبت و معنادار می­باشد. از نتایج رگرسیون چندگانه نیز برداشت می­شود که از نظر رهبران و پیروان به ترتیب فرهنگ سلسله مراتبی، بازاری، ویژه­سالاری و طایفه­ای بیشترین تاثیر را بر رهبری تحول­آفرین دارند. بنابراین هر چهار نوع فرهنگ بر رهبری تحول­آفرین تاثیرگذار بوده است.

Authors

حمید تابلی

استادیار دانشگاه پیام نور

قاسم اسکندری

دانشجوی دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

محسن انصاری منش

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Aghaz,a (۲۰۰۵). Examine the relationship between transformational leadership and organizational ...
 • Rabinz,E.(۲۰۰۶).Organization theory Structure, design and application. Alvani,m. danai fard,h).Tehran:Safar Publications.. ...
 • Zahedi,Sh.(۲۰۰۰). Transnational and Global Management.Tehran:Samt Publications.. ...
 • Saatchi,m.(۲۰۰۷). Psychology Productivity.Tehran: Samt Publications.. ...
 • Sanjeghi,m.(۲۰۰۰). The role and functions of the cultural factors of ...
 • Farahi boozenjani,b.(۲۰۰۶). A framework for measuring organizational culture.mesbah Quarterly. Fifteen ...
 • Moogheli,a.(۲۰۰۳). Designing a model of transformational leadership in the office. ...
 • Nedai,m.(۱۹۹۹). Typology of organizational culture. Mesbah Quarterly.Eighth Year.no ۳۱.. ...
 • Bass, B.M. Avolio, B.J. Jung, D.I. and Berson. Y. (۲۰۰۳). ...
 • Cameron, Kim. S. and Quinn, Robert. E. (۱۹۹۹). Diagnosing and ...
 • Kark, R. (۲۰۰۴). The transformational leader. Who is (s) he? ...
 • Waldman, D.A. Bass, Einstein (۱۹۸۷). Leadership and the out comes ...
 • Yukl. G (۱۹۸۹). Managerial leadership. Journal of management ۱۵, ۲۵۲ ...
 • نمایش کامل مراجع