بررسی رابطه بین ذهنیت معلمان و خلاقیت آن‎ها در تدریس درس علوم پایه چهارم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_372

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

این مطالعه به بررسی رابطه بین ذهنیت معلمان و خلاقیت آن ها در تدریس درس علوم پایه چهارم می پردازد. برخی محققان معتقدند که ذهنیت معلمان، شامل نگرش، باورها و اعتقادات آن ها نسبت به خلاقیت و تدریس، می تواند تاثیر قابل توجهی در خلاقیت و نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری داشته باشد. برای این منظور، استفاده از روش های تحقیق کیفی و توصیفی از جمله مستندات و مشاهدات عینی در تحقیقات این حوزه پیشنهاد می شود. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که معلمان با ذهنیت خلاق، توانایی بیشتری در پیاده سازی روش های نوین و مبتنی بر مشارکت دانش آموزان دارند. آن ها تمایل بیشتری به استفاده از استراتژی های خلاقانه در طراحی و اجرای فعالیت های درسی دارند و در ترغیب دانش آموزان به تفکر نو و نوآوری موثر هستند. همچنین، ذهنیت معلمان می تواند تاثیر مستقیمی در انگیزش دانش آموزان برای یادگیری علوم داشته باشد. معلمانی که باور دارند که خلاقیت و نوآوری می تواند رونق و پیشرفت در تدریس علوم را بهبود بخشد، احتمالا توانایی بیشتری در ایجاد محیط های یادگیری مبتنی بر تفکر خلاق و تحول آفرین خواهند داشت. به طور کلی، این تحقیقات نشان می دهد که ذهنیت خلاق معلمان در تدریس علوم پایه چهارم می تواند بهبود قابل توجهی در خلاقیت و نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری داشته باشد. ارتقاء ذهنیت خلاق معلمان از طریق برنامه های آموزشی و پشتیبانی از توانمندی های خلاق آن ها می تواند موثر در بهبود کیفیت تدریس و یادگیری علوم پایه باشد.

Authors

مجید جشیره

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

ریحانه متوکل

دانشجوی کاردانی، رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

زهرا خرسند پروین آسوبار

دانشجوی کاردانی، رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

ناهید شهدوستی

دانشجوی کاردانی، رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار