بررسی راهکارهای منطبق با قواعد بین المللی برای پیشگیری از حملات سایبری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM04_088

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

با توجه به رشد روز افزون مصادیق و جلوه های نوین فضای سایبری، بسیاری از جرایم از جمله حملات و اقدامات تروریستی به دلیل وجود ویژگیهای خاص، به این فضا منتقل شده است،طبعا کاهش هزینه حملات، عدم تلفات انسانی در حملات برای تیم یا گروه تروریست، کم بودن شانس شناسایی مجرمین و موارد مشابه به آن از جمله ویژگیهایی است سبب شده است تا حملات سنتی و اقدامات تروریستی که دارای پیشینه تاریخی نسبتا مفصلی نیز میباشد، رفته رفته به سمت و سوی حملات سایبری برود. با توجه به حجم و ابعاد گسترده آسیبها و خساراتی که حملات سایبری نسبت به اقدامات تروریستی سنتی بر جای میگذارند و حوزه هایی نظیر امنیت، ارتباطات، اقتصاد و ... را تحت تاثیر خود قرار میدهد، کشورهای مختلف هم در قالب حقوق داخلی و هم در عرصه بین المللی با توجه به لزوم و اهمیت پیشگیری و مقابله با حملات سایبری درست به وضع قوانین و مقررات بین المللی زده و همچنین درصدد پیادهسازی اقدامات پیشگیرانه بر اساس یافته های جرم شناسی و تکیه بر پیشگیری وضعی و اجتماعی از حملات سایبری هستند. لذا در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تهیه و تنظیم گردیده است، تلاش شده است تاپس از آشنایی با ماهیت و نحوه ارتکاب این حملات، راهکارهای پیشگیرانه مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد، کما اینکه یافته های پژوهش نیز موید این است که اقدامات پیشگیرانه صورت پذیرفته، علیرغم ضعفها و کاستیهایی که دارد، توانسته است تا کنون از حجم حملات سایبری در جهان بکاهد.