تابعان و ذینفعان حقوق بین الملل فضای سایبری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 21

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM04_212

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

فضای سایبری در معنا به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان ها از طریق کامپیوتر و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود.حقوق بین الملل فضای سایبری جزو شاخه های جدید حقوق بین الملل بوده،مفاهیم جدیدی را به لحاظ تابعان و دینفعان خودش ارائه می دهد ولی در عین حال شباهت های زیادی به حقوق بین الملل در فضای حقیقی را دارد.با توجه به گستردگی امکان پیشرفت سایر تابعان حقوق بین الملل در این عرصه غیر از دولت ها مانند شرکت های خصوصی و سازمان های بین المللی و حتی افراد و اشخاص حقیقی،لزوم بحث و بررسی در خصوص تابعان و ذینفعان این حوزه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.از طرفی شناخت تابعان و ذینفعان حوزه حقوق بین الملل فضای سایبری در احصاء حقوق و تکالیف آنها و همچنین بح احراز مسئولیت بین المللی این اشخاص و سایر موارد مرتبط باحقوق بین الملل آنها کمک شایانی بعمل خواهد آورد.آنچه مسلم است پس از دستورالعمل تالین به عنوان نخستین تلاش برای تحلیل کاربرد حقوق بین الملل در جنگ سایبری ، سال ۲۰۱۷ آنتونیو گوترش دبیر کل وقت سازمان ملل متحد تشدید تهدیدهای امنیت سایبری را به عنوان تهدید اصلی برای امنیت بین الملل عنوان کرده و کارگروه های متعددی برای پیشبرد رفتار مسئولانه دولت ها در این فضا در چارچوب امنیت بین المللی تشکیل شده است.من جمله کارگروه کارشناسان دولتی و کارگروه باز.این پژوهش در نظر دارد بر اساس یک روال قاعده مند ضمن بررسی اجمالی تابعان و ذینفعان حقوق بین الملل عمومی،همچنین کاربران و مخاطبان فضای سایبری در یک مقایسه تطبیقی تابعان و ذینفعان فضای سایبری را مشخص کند.

Keywords:

تابعان و ذینفعان , فضای سایبری , حقوق بین الملل , تابعان و دینفعان فضای سایبری

Authors

خلیل خدامی افشاری

(پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه)