مروری بر کاربرد پوششها و فیلمهای خوراکی پروبیوتیک و سین بیوتیک در صنایع غذایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSACONF16_003

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

از جمله مفاهیم جذاب در بحث بسته بندیهای نوآورانه، پایدار و سازگار با محیط زیست میتوان به فیلمها و روکشهای خوراکی اشاره کرد. از جمله پیش نیازهای لازم میتوان به دوام مکانیکی کافی، خاصیت بازدارندگی در برابر بخار آب و گازها، نور و تنشهای مکانیکی اشاره کرد، به گونهای که شرایط بسته بندی، ایمنی و ماندگاری محصول را بهبود بخشد و اثر نامطلوبی بر روی کیفیت محصول نگذارد. در سالهای اخیر، بهبود عملکرد فیلمها و پوششهای خوراکی از طریق گنجاندن ترکیبات زیست فعال همچون آنتی اکسیدانها، ریز مغذیها، ضد میکروبها، رنگدانههای طبیعی و میکروارگانیسم های زنده مفید بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه اثرگذاری و مزایای سلامتی بخش پروبیوتیکها به چندین پارامتر بیرونی و درونی وابسته است، توسعه مفاهیم بستهبندی خوراکی پروبیوتیک و سین بیوتیک یک کار کاملا چالش برانگیز است. عوامل درونی و بیرونی متعددی بر روی فعالیت بیولوژیکی سلولهای پروبیوتیک اثر گذار است. از جمله عوامل درونی میتوان به ترکیب ماتریکس و حالت فیزیکی، pH، اکسیژن محلول، فعالیت آبی، وجود محرکها یا بازدارندههای رشد اشاره کرد. همچنین عوامل بیرونی همچون روش تشکیل فیلم، فرآیند تولید ماده غذایی، زمان و شرایط نگهداری، قرار گرفتن در معرض شرایط گوارشی نیز در حفظ فعالیت بیولوژیکی سلولهای پروبیوتیک تاثیر گذار هستند. بسته بندی خوراکی پروبیوتیک باید انتظارات مصرف کنندگان بخصوص بهبود کیفیت حسی طی دوره نگهداری، سازگاری با محیط زیست را برآورده کند. با توجه به پژوهشهای انجام شده در سالهای اخیر، استفاده از فیلمها و پوششهای خوراکی پروبیوتیک و سین بیوتیک در صنایع غذایی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

Keywords:

بسته بندیهای پروبیوتیک و سین بیوتیک , بسته بندیهای نوآورانه , پوششهای خوراکی

Authors

نگار ثابت سروستانی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی، کارشناس تحقیق و توسعه شرکت ستاره یخی آسیا )گروه تولیدی ب.آ(، فارس، شیراز.

فهیمه جهانی فرد

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی، کارشناس تحقیق و توسعه شرکت ستاره یخی آسیا )گروه تولیدی ب.آ(، فارس، شیراز