شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: بانک صادرات "وبصادر")

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS16_268

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1402

Abstract:

ارزیابی عملکرد از مقوله هایی است که از دیرباز در حوزه مدیریت، مدیریت مالی، حسابداری، مدیریت اقتصادی و مهندسی مالی مورد توجه قرارگرفته است. در واقع ارزیابی عملکرد نشان دهنده میزان بهره وری فعالیت ها و برنامه های سازمان است و منظور از بهره وری، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها به صورت کارا با مصرف بهینه منابع است. و هر سیستم ارزیابی نیازمند معیارهایی برای ارزیابی می باشد که تحقیقات زیادی به این موضوع پرداخته اند. تعدد این شاخص ها ضرورت اولویت بندی آن ها را دو چندان می نماید زیرا فرآیند ارزیابی همواره زمان بر و پر هزینه است. برای دست یابی به این هدف ابتدا معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد مالی بانک صادرات ایران با بررسی ادبیات مرتبط و نظرخواهی از خبرگان استخراج شد؛ معیارها با روش آنتروپی شانون وزن دهی شدند و در نهایت ۲۲ شاخص به عنوان گزینه های تحقیق با پرسش نامه تاپسیس فازی توسط ۱۴ خبره امتیازدهی شدند و دو روش TOPSIS و VIKOR فازی با استفاده از ماتریس تصمیم اجرا گشتند و در نهایت با روش میانگین رتبه ها یک رتبه بندی واحد برای شاخص ها به دست آمد. نتایج نشان می دهد که نسبت بدهی (DR)، سود خالص به فروش (NPM)، حاشیه سود عملیاتی (OPM) و سود ناخالص به فروش (GPM) به ترتیب رتبه نخست تا چهارم را کسب کردند و نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (CDQR)، نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه (LTDE) و نسبت دارایی های جاری (CAR) کمترین رتبه را در میان شاخص ها دارند.

Authors

محمدرضا زارع بنادکوکی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران؛

عباسعلی جعفری ندوشن

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

رویا قاضی عسکری نائینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران