طراحی و بهینه سازی زنجیره تامین روغن خوراکی با در نظر گرفتن برنامه ریزی تولید چنددوره ای و چندمحصولی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS16_332

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1402

Abstract:

با توجه به افزایش رشد جمعیت در جهان، نیاز به مواد غذایی نیز افزایش یافته و از همین رو تامین تقاضای مواد غذایی مورد نیاز مردم با امکانات و شرایط موجود از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، روغن ها و چربی ها، پس از گروه غذایی هیدروکربن ها، دومین منبع تامین انرژی در تغذیه انسان هستند و به منظور برقراری امنیت غذایی در کشور بایستی به میزان مورد نیاز از آن، در دسترس همگان و در الگوی مصرف خانوارها قرار گیرند. به دلیل اهمیت این موضوع، این پژوهش به طراحی و بهینه سازی یک مدل شبکه زنجیره تامین برای روغن خوراکی با برنامه ریزی تولید چنددوره ای و چندمحصولی با تمرکز بر یک مطالعه موردی در کشور ایران می پردازد. با توجه به امکانات ویژه نرم افزار anyLogistix در نمایش پیکره بندی زنجیره تامین و محاسبه واقعی فواصل بین عناصر مختلف زنجیره تامین، مدل ریاضی پیشنهادی برای این زنجیره تامین روغن خوراکی در این نرم افزار پیاده سازی شده است. نتایج بهینه سازی نشان می دهد در مدل بهینه-سازی شده مقدار سود نسبت به مدل پایه که نمایانگر وضعیت موجود زنجیره تامین هست به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. در ادامه نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای مختلف مانند تقاضا، هزینه و قیمت مورد بررسی و تاثیر هرکدام از پارامترها بر روی سود کل اطلاعات مهمی را برای مدیران فراهم می کند.

Keywords:

بهینه سازی زنجیره تامین , روغن خوراکی , برنامه ریزی تولید , چند دوره ای و چند محصولی

Authors

محمد یوسفی اسرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فناوری مازندران

مهدی رنجبربورانی

استادیار، دانشگاه علم و فناوری مازندران

هادی عبدالله زاده سنگرودی

استادیار، دانشگاه علم و فناوری مازندران