سنجش و ارزشیابی تکوینی مبحث مخلوط ها در علوم متوسطه اول به کمک جدول مواد به منظور افزایش لذت یادگیری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOCS08_049

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی سنجش و ارزشیابی تکوینی از طریق تکنیک های خلاقانه ی تدریس بر لذت یادگیری، بهبودبازده و نگرش دانش آموزان می باشد. خلاقیت ارزشیابی را در کلاس های درسی با انواع تکنیک ها و فعالیت های فردی وگروهی باید تشویق کرد. همچنین با طرح سوالات ساده، روحیه ی کنجکاوی و کاوشگری دانش آموزان بیشتر خواهد شد. لذاخلاقیت در ارزشیابی و سنجش، میتواند دستاوردهای سودمندی همچون افزایش لذت یادگیری، ایجاد انگیزه، افزایش اعتمادبهنفس و تعمیق یادگیری و کاهش کجفهمیهای دانشآموزان در مفاهیم کتاب درسی را به همراه داشته باشد. در این مقاله بهکمک دانش آموز و دبیر جدول مواد طراحی شده که باعث بهره وری بیشتر در محیطی شادتر برای تفهیم مطالب هر فصل ازکتاب درسی می شود.

Authors

معصومه آزادی

دکترای ریاضی محض، استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی ره آوران فنون پتروشیمی، خوزستان، ایران

لیلا توانایی

استادیار گروه شیمی، علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی، بهبهان، خوزستان، ایران

حمید اعتصامی فرد

دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی ره آوران فنون پتروشیمی، خوزستان، ایران.

هستی مرادی

دانش آموز دبیرستان دوره اول غیرانتفاعی شمیم دانش ارجان، بهبهان، ایران

آیدا جوان پور

دانش آموز دبیرستان دوره اول غیرانتفاعی شمیم دانش ارجان، بهبهان، ایران