مقدمه ای بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان های امروزی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEMN07_026

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت در حال تغییر و تحول است و تاثیرات قابل توجهی بر سازمانهای امروزی دارد.همچنین به عنوان یک مولفه کلیدی، تبدیل به نیروی حیاتی در تحولات سازمانی امروزی شده است. این فناوریها نه تنهانقش مهمی در بهبود فرآیندهای داخلی سازمانها ایفا می کنند، بلکه در ارتقاء تعاملات خارجی و تسهیل ارتباطات با مشتریانو شرکای تجاری نیز اساسی میباشند. از طریق بهره مندی از ابزارها و سامانه های پیشرفته، سازمانها قابلیت دستیابی به اهدافیچون مدیریت داده، اتوماسیون فرآیندها، و تصمیم گیری هوشمند را پیدا می کنند . همچنین در دنیای امروز، سازمانها بااستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات قادر به افزایش سرعت و انعطاف پذیری خود شدهاند، دو عامل اساسی که در موفقیت واستمرار سازمانها تاثیرگذار هستند. این فناوری ها امکان پاسخگویی به چالش ها و تغییرات بازار را به سرعت فراهم میکنند ودر عین حال، بهبود ارتباطات داخلی و افزایش بهره وری را به ارمغان می آورند. با اتخاذ تصمیمات استراتژیک مبتنی بر داده هاو تحلیلات هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمانها این امکان را میدهد که جایگاه رقابتی خود را تقویت کرده و درمسیر استقرار بلندمدت تاثیرگذار باشند . نتایج این مطالعه نشان میدهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند تاثیر مثبتقابل توجهی بر سازمانها داشته باشد. این فناوری ها می توانند به سازمانها کمک کنند تا کارآمدتر، انعطاف پذیرتر و رقابتی تر شوند.

Keywords:

فناوری اطلاعات و ارتباطات , سازمانها , بهره وری , ارتباطات

Authors

مهدی علیرضانژاد

استادیار گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

لیلی ثابتی چوبدار

دانشجوی ترم اول دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی. ایران