بررسی کارآیی انرژی های تجدیدپذیر و سوخت های فسیلی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_101

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

با افزایش جمعیت جهان ومحدود بودن منابع انرژی بر، کشورها با مشکل مصرف انرژی مواجه شده اند. بحران هایی که کشورها و جوامع بشری را تهدید می کند، محدود بودن منابع انرژی های فسیلی و نیز افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از اندازه ی سوخت های فسیلی است که این عوامل ضرورت و اهمیت توجه به استفاده از منابع تجدیدپذیر را نشان می دهد. تحقیقات نشان داده است که توسعه انرژی های تجدیدپذیر و جایگزین کردن آن ها به جای سوخت های فسیلی در صنایع از جمله نیروگاه ها موجب کاهش صدمات وارده بر محیط زیست می شود. لذا نتایج بررسی ها بیانگر آن است که صنایع انرژی بر بخش قابل توجهی از مصرف انرژی بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند. توجه به بهبود کارآیی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بهبود کارآیی انرژی پیامدهایی نظیر اثرات بازگشتی و اثرات معکوس خواهد داشت چرا که کاهش مصرف انرژی متناسب با بهبود کارایی رخ نمی دهد و حتی ممکن است افزایش بازده به کاهش تقاضای انرژی در سال های نخست و افزایش آن در سال های آتی بیانجامد. از طرفی کاهش وابستگی به سوخت فسیلی و استفاده از منابع زیستی طبیعی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در توسعه فناوری های تولید انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی زیستی اهمیت ویژه ای برخوردار است . بنابراین بهبود کارآیی سوخت های فسیلی در صنایع انرژی بر و جایگزینی آن با انرژی های تجدید پذیر از اهداف اصلی این مقاله می باشد.