ارزیابی آماری پهنه بادخیز و پیش بینی بیشینه سرعت باد روزانه شهرستان مشگین شهر با استفاده از روش شبکه عصبی MLP

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDMEVENT02_043

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

پیش بینی پدیده های جوی در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با هدف کاهش اثرات نامطلوب آن همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه ی مدیریت بحران بوده است. آمادگی قبلی پیش از مواجه شدن با بحران هایی همچون طوفان در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعتی و عمرانی مورد توجه است. شهرستان مشگین شهر به دلیل دارا بودن بیشترین سطح کشت باغات استان اردبیل پیوسته در معرض خطرات پدیده های هواشناسی از جمله وزش تند باد و در نتیجه خسارات وارد بر محصولات آن می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارائه یک مدل پیش بینی از و مطالعاتی از پهنه بادخیز شهرستان مشگین شهر بر اساس داده های ثبت شده از ایستگاه واقع در آن منطقه و با تاکید بر رویکرد مدیریت بحران در تامین امنیت غذایی بر اساس بحران های محتمل الوقوع منطقه، انجام گرفته است. داده های مورد ارزیابی پژوهش شامل دوره ی آماری ۲۵ ساله ( ۲۰۲۰ - ۱۹۹۶ ) ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان مشگین شهر بوده و پارامترهای ورودی شبکه ی عصبی MLP شامل متغیرهای دما، فشارجوی و میانگین رطوبت نسبی روزانه و بیشینه سرعت باد به عنوان خروجی تعریف شده است. بررسی های حاصل از پژوهش نشان می دهد دقت عملکرد روش MLP در پیش بینی متغیر ماکزیمم سرعت باد مناسب است و این روش میتواند به عنوان یکی از راهکارهای پیش بینی موثر با هزینه کم و دقت زیاد در رویکرد مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نتایج نشان میدهد باد غالب در محدوده ی شهرستان مشگین شهر جنوبی بوده و حداکثر و میانگین لحظه ای سرعت باد لحظهای سالانه به ترتیب برابر با ۱۷ و ۴۵ متر بر ثانیه می باشد. لازم به ذکر است توابع توزیع ویبل، لگ نرمال و گامبل بیشترین انطباق را با دادههای مورد بررسی دارند.

Authors

عباس آدم

کارشناس پیشگیری و مقابله با بحران، استانداری اردبیل